Soạn Anh 6 Unit 2 Pronunciation and Communication SGK Cánh Diều

Giải sách Tiếng Anh lớp 6 Unit 2

Xin giới thiệu đến quý độc giả Soạn Anh 6 Unit 2 The Real World SGK Cánh Diều nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 6 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Xem thêm: Soạn Anh 6 Unit 2 The Real World SGK Cánh Diều MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Bên cạnh Tiếng Anh 6, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 6 và môn Ngữ Văn 6. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Soạn Anh 6 Unit 2 Pronunciation and Communication SGK Cánh Diều

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Communication

A. Listen and repeat.

Nghe và đọc theo.

1. /æ/, animal

2. /eɪ/, name

B. Complete the chart below. Use the words in the box. Listen and check your answers.

(Hoàn thiện bảng sau. Sử dụng những từ trong hộp. Nghe và kiểm tra lại đáp án của bạn).

Soạn Anh 6 Unit 2 Pronunciation and Communication SGK Cánh Diều

Đáp án gợi ý

Sound like /æ/ in animal

Sound like /eɪ/ in name

Black

Parrot

jaguar

Same

Favorite

amazing

C. Work with a partner. Take turns to read the words in B.

Làm việc với bạn. Thay nhau đọc những từ ở phần B.

II/ Pronunciation

Play a true-false game. Work in pairs. Take turns to describe an animal.

(Chơi trò đúng-sai. Chơi theo cặp. Thay phiên nhau miêu tả một loài động vật).

Soạn Anh 6 Unit 2 Pronunciation and Communication SGK Cánh Diều

Student A: Say two true sentences and one false sentence. (Hãy nói hai câu đúng và một câu sai.)

Student B: Guess the false sentence. (Đoán câu sai.)

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Soạn Anh 6 Unit 2 Pronunciation and Communication SGK Cánh Diều. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 6 hay như Soạn Anh 6 Unit 2 The Real World SGK Cánh Diều, Soạn Anh 6 Unit 2 Language Focus SGK Cánh Diều.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 183
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm