Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 7 năm 2016

Thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi môn Tiếng Việt

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 7 năm 2016 là tài liệu ôn thi môn Tiếng Việt dành cho các em học sinh lớp 1 ôn tập chuẩn bị cho kì thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên mạng. Đề thi có kèm đáp án dễ dàng cho các em tra cứu kết quả sau khi làm bài.

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 6 năm 2016

 • Bài 1: Phép thuật mèo con.
  Hãy ghép hai ô trống chứa nội dung tương đồng hoặc bằng nhau thành cặp đôi.
  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 7 năm 2016
 • 1.
  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 7 năm 2016
 • 2.
  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 7 năm 2016
 • 3.
  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 7 năm 2016
 • 4.
  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 7 năm 2016
 • 5.
  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 7 năm 2016
 • 6.
  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 7 năm 2016
 • 7.
  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 7 năm 2016
 • 8.
  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 7 năm 2016
 • 9.
  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 7 năm 2016
 • 10.
  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 7 năm 2016
 • Bài 2: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
 • Câu hỏi 1:

  Điền vào chỗ trống: "Cái .............iệng nó xinh thế. Chỉ nói điều hay thôi".

  m
 • Câu hỏi 2:

  Điền vào chỗ trống: "Sau cơn mưa thường có cầu ............ồng".

  v
 • Câu hỏi 3:

  Điền vào chỗ trống: "Chú v............. con, ở bản Đôn. Chưa có ngà nên còn trẻ con".

  oi
 • Câu hỏi 4:

  Điền vào chỗ trống: "Giáng sinh đến, những chùm đèn được treo lên cây ................ông".

  th
 • Câu hỏi 5:

  Điền vào chỗ trống: "Hươ.............. rừng thơm đồi vắng. Nước suối trong thầm thì".

  ng
 • Câu hỏi 6:

  Điền vào chỗ trống: "Con .............ng làm mật yêu hoa" .

  o
 • Câu hỏi 7:

  Điền vào chỗ trống: "Trung thu ...............ăng sáng như gương. Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng".

  tr
 • Câu hỏi 8:

  Điền vào chỗ trống: "Vàng ảnh vàng ................. Có phải vợ anh? Chui vào tay áo".

  anh
 • Câu hỏi 9:

  Điền vào chỗ trống: "Luống r............... xanh, sâu đang phá".

  au
 • Câu hỏi 10:

  Điền vào chỗ trống: "Mùng một tết cha, mùng h............... tết chú, mùng ba tết thầy".

  hai
 • Bài 3:
  Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
 • Câu hỏi 1:

  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 7 năm 2016Quả chuối trong hình bên có màu gì?

 • Câu hỏi 2:

  Trong các từ sau, từ nào không có vần "iêng"?

 • Câu hỏi 3:

  Trong các từ sau, từ nào không có vần "ênh"?

 • Câu hỏi 4:

  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 7 năm 2016Hình bên gọi là hình gì?

 • Câu hỏi 5:

  Trong các từ sau, từ nào không có vần "ương"?

 • Câu hỏi 6:

  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 7 năm 2016Hình bên là đồ vật gì?

 • Câu hỏi 7:

  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 7 năm 2016Hình bên là đồ vật gì?

 • Câu hỏi 8:

  Trong các từ sau, từ nào không có vần "inh"?

 • Câu hỏi 9:
  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 7 năm 2016

  Hình bên gọi là hình gì?

 • Câu hỏi 10:

  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 7 năm 2016Hình bên gọi là hình gì?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
144 17.582
Sắp xếp theo
  Luyện thi trực tuyến Xem thêm