Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 19

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 07829. Đã có 72 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 - Phần 19 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 17

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 18

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 20

Câu 1:
Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật như thế nào?
Câu 2:
Hiện tượng tỉa cành tự nhiên là gì?
Câu 3:
Cây ưa sáng thường sống nơi nào?
Câu 4:
Cây ưa bóng thường sống nơi nào?
Câu 5:
Theo khả năng thích nghi với các điều kiện chiếu sáng khác nhau của động vật, người ta chia động vật thành các nhóm nào sau đây?
Câu 6:
Cây thông mọc riêng rẽ nơi quang đãng thường có tán rộng hơn cây thông mọc xen nhau trong rừng vì
Câu 7:
Vai trò quan trọng nhất của ánh sáng đối với động vật là
Câu 8:
Nếu ánh sáng tác động vào cây xanh từ một phía nhất định, sau một thời gian cây mọc như thế nào?
Câu 9:
Lá cây ưa sáng có đặc điểm hình thái như thế nào?
Câu 10:
Lá cây ưa bóng có đặc điểm hình thái như thế nào?
Bắt đầu ngay
1 72