Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 8 năm 2016

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 2 môn Tiếng Việt

Mã số: 03219. Thời gian: 20 phút. Đã có 16.103 bạn thử.

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 2 môn Tiếng Việt

Mời các bạn học sinh khối lớp 2 tham khảo và thử sức với Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 8 năm 2016 sau đây. Các bạn có thời gian làm bài là 20 phút, có 3 bài tập. Mời các bạn tham gia làm bài trực tuyến miễn phí. Xem đáp án ngay sau khi nộp bài.

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 7 năm 2016

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 9 năm 2016

Bài 1: Chuột vàng tài ba. (Kéo ô vào giỏ chủ đề.)
Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 8 năm 2016
Vật nuôi
cây trồng
động vật hoang dã
Bài 2: Trâu vàng uyên bác. (Điền chữ hoặc từ thích hợp.)
Ếch ngồi đáy ..........iếng.
Cốc mò cò .......ơi
Lần như c....ạch.
ngang như .............
Nhát như ...áy.
Mình có vóc hạ......
Bắt cóc bỏ đĩ.......
Cá chuối đắm đuổi vì ..........
Một tiền gà .......... tiền thóc.
Chó ............ mèo đậy.
Bài 3: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Trong các từ sau, từ nào ghép với từ "bầu trời" để thành câu có nghĩa?

Câu hỏi 2:

Trong các từ sau, từ nào ghép với từ "cánh đồng lúa" để thành câu có nghĩa?

Câu hỏi 3:

Trong các từ sau, từ nào sai chính tả?

Câu hỏi 4:

Trong các từ sau, từ nào trái nghĩa với từ "chìm"?

Câu hỏi 5:

Trong các từ sau, từ nào đúng chính tả?

Câu hỏi 6:

Con gì đuôi ngắn tai dài. Mắt hồng lông mượt, có tài chạy nhanh. Là con gì?

Câu hỏi 7:

Trong các từ sau, từ nào đúng chính tả?

Câu hỏi 8:

Trong các từ sau, từ nào sai chính tả?

Câu hỏi 9:

Trong các từ sau, từ nào ghép với từ "cánh diều" để thành câu có nghĩa?

Câu hỏi 10:

Trong các từ sau, từ nào là từ chỉ đặc điểm của bông hoa?

Bắt đầu ngay
197 16.103