Tham luận hưởng ứng tuần lễ Học tập suốt đời

Tham luận về tuần lễ Học tập suốt đời

Mục đích của học tập suốt đời không chỉ để có bằng cấp mà thực sự phải là nhu cầu ham hiểu biết, tìm tòi kiến thức để làm việc, tồn tại, thích nghi và chung sống... Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua Tuần lễ học tập suốt đời, VnDoc xin được gửi đến các bạn mẫu bài tham luận về Học tập suốt đời để các bạn cùng tham khảo.

Bài tham luận về học tập suốt đời

Kính thưa quý vị đại biểu

Thưa toàn thể các đồng chí.

Tôi hoàn toàn nhất trí với kế hoạch thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" do đồng chí ……………. - Chủ tịch UBND huyện ………. phát động. Ban tổ chức giành thời gian cho tôi tham luận về cơ sở giáo dục cung cấp cơ hội học tập cho mọi người, tôi xin tham luận như sau.

Hàng ngày, và từ đầu đến giờ chúng chúng ta đã được nghe cụm từ "Học tập suốt đời", vậy học tập suốt đời là gì? học suốt đời như thế nào?

Học tập suốt đời trước hết là vấn đề của mỗi cá nhân vì mục tiêu cuối cùng là giúp cho mỗi cá nhân đạt được kiến thức, kỹ năng để có thể hòa nhập với những thay đổi nhanh chóng của hoàn cảnh xã hội, sự biến đổi của khoa học công nghệ. Sự thay đổi quan niệm từ giáo dục suốt đời đến học tập suốt đời là quá trình từng bước đưa người học từ vị trí thụ động trở thành người chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập nhất là đối với người trưởng thành, ở mọi trình độ. Trong hoàn cảnh học tập suốt đời đang trở thành nguyên tắc cơ bản của đổi mới giáo dục, hướng đến xây dựng một xã hội học tập, có lẽ cũng cần thiết để mỗi cá nhân tự “soi mình” trong chân dung của một người học suốt đời.

Người học suốt đời là người luôn cảm thấy hài lòng với chính mình khi được học những điều mới mẻ. Họ luôn thích thú với những kinh nghiệm đúc rút được từ thực tiễn, say sưa với những ý tưởng mới tích lũy được cho dù họ đang làm bất cứ công việc gì. Đối với họ, học tập không phải là một công việc quá đặc biệt mà trở thành một phần trong thói quen hàng ngày. Họ cảm thấy hứng thú khi phải đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Điểm dễ nhận thấy là họ ý thức rất rõ những điều mình không biết nhưng không trở nên buồn phiền vì điều đó. Người học suốt đời hiểu rằng, luôn luôn có những điều cần phải học thêm, hiểu biết sâu sắc hơn hoặc học để làm tốt hơn. Vì không e ngại trước cái chưa biết của mình nên họ có thể dễ dàng thừa nhận những sai sót, những hạn chế và sẵn sàng tìm nguyên nhân của những sai sót đó.

Chính vì vậy, khi bắt tay vào làm việc, họ có thể sử dụng những kiến thức mới một cách nhanh chóng và tìm thấy được mối liên hệ giữa những kiến thức đã biết và những điều vừa học được. Tự tin vào khả năng của bản thân để học tập và hiểu biết cũng là thái độ quan trọng của người học suốt đời. Người học suốt đời tin rằng mình có thể chiếm lĩnh tri thức - những điều mình muốn biết bằng khát vọng mãnh liệt và luôn theo đuổi phương pháp đúng. Đặc biệt, người học suốt đời cũng tin tưởng rằng thời gian đầu tư cho học tập là khoản đầu tư tốt nhất cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp trong tương lai. Họ học tập những điều mới mẻ không chỉ cho ngày hôm nay mà còn để chuẩn bị cho tương lai. Vượt lên trên những động cơ về bằng cấp, vị trí xã hội, người học suốt đời nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân và hơn hết, họ tìm được niềm vui trong học tập. Chính những động cơ “bên trong” này sẽ giúp người học phát triển tối đa những tiềm năng cá nhân. Người học suốt đời biết sử dụng những công cụ khám phá thế giới như: Internet, truyền hình, truyền thanh, sách báo, những chương trình đào tạo ngắn hạn, những hội thảo, những khóa học, hay việc du lịch khám phá thế giới... đều là trường học của người học suốt đời.

Kính thưa quý vị đại biểu

Thưa toàn thể các đồng chí.

Trung tâm học tập cộng đồng xã ………. là một trong những trung tâm trung tâm có riêng cơ sở vật chất đầu tiên ở huyện……….., là người quản lí tổ chức các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng xã………….., tôi và ban giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng luôn quan tâm, chú trọng đến hoạt động học suốt đời và xác định: xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong xã và được tiến hành theo tinh thần xã hội hóa; đẩy mạnh hoạt động giáo dục không chính quy phục vụ việc học tập của người lớn trên địa bàn xã.

Để xây dựng thành công xã hội học tập, hộc tập suốt đời thì trung tâm học tập cộng đồng cần cung cấp cơ hội học tập cho mọi người và trung tâm họ tập cộng đồng phải đáp ứng được những yêu cầu:

- Tuyên truyền phổ biến và vận động để mọi người thấy được quyền học tập và quyền được tham gia học tập theo nhu cầu, không phân biệt giới tính, dân tộc, dân tộc, trình độ. Việc học của mỗi cá có những mục tiêu, song, tựu chung cũng xoay quanh 4 vấn đề then chốt: Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người (hay học để hoàn thiện nhân cách). Việc học trong xã hội học tập không có mục đích tự thân, mà học phải gắn với làm, "học đi đôi với hành", học theo lối "bắt tay chỉ việc".

- Nhiệm vụ học tập suốt đời để bắt kịp với sự thay đổi và tiến bộ của kỹ thuật của công nghệ sản xuất, sự bổ sung liên tục của tri thức mới trên mọi phương tiện thông tin và trong các chương trình, sách giáo khoa của hệ thống đào tạo. Học suốt đời không có nghĩa là ngày nào cũng học, mà là học khi có nhu cầu tiếp tục nâng cao học vấn, hoàn thiện tay nghề, làm giàu tri thức mới để sống hữu ích trong xã hội.

- Mỗi công dân phải có nghĩa vụ tham gia phát triển giáo dục, làm cho giáo dục thực sự là yếu tố có tính quyết định đối với việc đẩy mạnh sản xuất, mở mang ngành nghề, nâng cao trình độ khoa học và công nghệ, mang lại chất lượng cao cho nguồn nhân lực.

- Trung tâm học tập cộng đồng là nơi chuyển giao công nghệ đến người lao động; truyền đạt các chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức người dân thông qua những lớp tập huấn, giúp người dân tổ chức thực hiện, họ vừa là người hướng dẫn, vừa là người học tập.

- Tạo sự chuyển biến về nhận thức để mọi người dân đều có nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời, tận dụng triệt để các cơ hội học tập. Phân định rõ vai trò, trách nhiệm trong xây dựng xã hội học tập ở từng chi bộ, từng thôn bản, ở các ban ngành đoàn thể xã. Ngoài ra, việc đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về vai trò, lợi ích của học tập suốt đời; tổ chức các hình thức hoạt động học tập suốt đời trong các cơ sở giáo dục (trong các trường dạy nghề, hay trong các trung tâm giáo dục thường xuyên, trong trường THCS hay các trường Tiểu học), và ngoài nhà trường cũng như đẩy mạnh xóa mù chữ, nâng cao nhận thức, kiến thức cho người học, nhất là cho phụ nữ, trẻ em gái, người dân tộc...

- Xây dựng xã hội học tập suốt đời là phải giải quyết chỗ làm và chỗ học cho người dân. Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để người dân (cả già, lẫn trẻ) có thể tới trường; hỗ trợ những người vừa thoát khỏi khó khăn được học tập, được làm việc; thực hiện tốt chính sách bình đẳng về giới, giúp vấn đề học tập được dễ dàng hơn. Đồng thời phải thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, đội ngũ giáo viên chuyên trách, đặc biệt là những cán bộ cơ hữu hết lòng, tập trung cho công việc.

Xây dựng xã hội học tập suốt đời cần có sự lồng ghép với nhiều hình thức, chương trình, đề án nhưng không chồng chéo mà vẫn mang lại hiệu quả thiết thực và giảm chi phí. Như việc xây dựng học tập cho lao động nông thôn ngoài việc xây dựng chương trình đào tạo nghề, cần xây dựng thêm các chương trình thuộc các lĩnh vực khác nhau như pháp luật, y tế, môi trường, văn hóa xã hội...

Kính thưa quý vị đại biểu

Thưa toàn thể các đồng chí.

Để xây dựng xã hội học tập, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời từ ngày 01/10 đến ngày 07 tháng 10 năm 20….., trung tâm học tập cộng đồng xã …….. tập trung thực hiện:

Tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của mọi người dân về xây dựng xã hội học tập, hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, trong thời gian diễn ra tuần lễ, trung tâm học tập cộng đồng sẽ tổ chức các chuyên đề giáo dục về sức khỏe, dân số, giáo dục pháp luật, học nghề; hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy tại gia đình, cộng đồng.

Tại các trường học sẽ tổ chức cho học sinh thăm quan các di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng của địa phương; học tập truyền thống lịch sử của dân tộc; tổ chức hội thi vẽ tranh cho học sinh; hội thảo chuyên đề về phòng chống tai nạn thương tích và tệ nạn xã hội trong các trường, tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, bồi dưỡng năng khiếu, mở của thư viện và tổ chức giới thiệu sách và hướng dẫn học sinh đọc sách …

Tại điểm bưu điện văn hóa xã mở cửa miễn phí, cho mọi người đến đọc sách và tìm hiểu pháp luật, tổ chức ngày hội đọc sách.

Kính thưa quý vị đại biểu

Thưa toàn thể các đồng chí.

“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” sẽ giúp cho các cơ sở giáo dục và các trung tâm học tập cộng đồng nâng cao khả năng cung ứng giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân. Đồng thời tạo cơ hội cho người dân ở mọi lứa tuổi tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn như cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội, các chương trình giáo dục về kỹ năng sống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là dịp tiếp tục tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam. Việc tổ chức Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời là một hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Trên đây là tham luận của tôi về "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời", cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Đánh giá bài viết
1 1.875
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm