Sư tử hà đông Văn học

Tìm chủ ngữ của các câu "Ai thế nào?" trong đoạn văn đã cho

Ôi chao! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như sợi giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân.

Nguyễn Thế Hội

4
4 Câu trả lời
 • Vi Emm ✔️
  Vi Emm ✔️

  Xác định các câu kể Ai thế nào? có trong đoạn văn.

  - Tìm chủ ngữ của các câu vừa tìm được.

  Ta xác định như sau:

  Câu 3 : Màu vàng trên lưng chú lấp lánh.

  Câu 4 . Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng.

  Câu 5 : Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh.

  Câu 6 : Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu.

  Câu 8 : Bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân.

  Trả lời hay
  4 Trả lời 01/01/22
 • Vợ cute
  Vợ cute

  Ghi lại những câu kể Ai thế nào? có trong đoạn văn. Gạch dưới chủ ngữ của từng câu:

  Câu 3 : Màu vàng trên lưng chú lấp lánh.

  Câu 4 . Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng.

  Câu 5 : Cái đầu trònhai con mắt long lanh như thủy tinh.

  Câu 6 : Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu.

  Câu 8 : Bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân.

  0 Trả lời 01/01/22
 • Bạch Dương
  Bạch Dương

  Chủ ngữ của các câu kể Ai thế nào trong đoạn văn trên là:

  Màu vàng trên lưng chú lấp lánh.

  Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng.

  Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh.

  Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu.

  Bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân.

  0 Trả lời 01/01/22
 • 1. Hoàng Bảo An
  1. Hoàng Bảo An

  ko biết :))


  0 Trả lời 09/01/22

Văn học

Xem thêm