Nguyễn Minh Ngọc Văn học Lớp 5

Tìm thêm những từ ngữ chứa tiếng phúc

Trong từ hạnh phúc, tiếng phúc có nghĩa là "điều may mắn, tốt lành".

Tìm thêm những từ ngữ chứa tiếng phúc. M: phúc đức

4
4 Câu trả lời
 • Đội Trưởng Mỹ
  Đội Trưởng Mỹ

  - phúc phận: điều may mắn được hưởng do số phận.

  - phúc đức: điều tốt lành để lại cho con cháu.

  - phúc hậu: có lòng thương người hay làm điều tốt.

  - phúc bất trùng lai: điều may mắn không đến liền nhau.

  - phúc lộc: gia đình yên ấm, tiền của dồi dào.

  - phúc thẩn: vị thần chuyên làm những việc tốt.

  - phúc tinh: cứu tinh.

  0 Trả lời 17:37 23/10
  • Sư Tử
   Sư Tử

   Các từ đó là: phúc ấm, phúc đức, phúc hậu, phúc lộc, phúc lợi…

   0 Trả lời 17:37 23/10
   • Bắp
    Bắp

    Từ ngữ chứa tiếng phúc là: Hạnh phúc, phúc đức, phúc hậu, phúc lộc, phúc phận, phúc trạch, vô phúc,....

    0 Trả lời 17:37 23/10
    • Thùy Chi Giang
     Thùy Chi Giang

     phúc phận ,phúc hậu, phúc lộc ,phúc lợi ,...

     0 Trả lời 15:57 26/10
     Văn học Xem thêm