Nguyễn Minh Ngọc Văn học Lớp 5

Tìm trong đoạn văn ở bài tập 1 Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai làm gì?

Tìm trong đoạn văn ở bài tập 1:

a) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai làm gì?

b) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai thế nào?

c) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai là gì?

d) Một danh từ tham gia bộ phận vị ngữ trong kiểu câu Ai là gì?

4
4 Câu trả lời
 • Bắp
  Bắp

  a) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai làm gì?

  - Nguyên (danh từ) quay sang tôi, giọng nghẹn ngào.

  b) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai thế nào?

  - Một năm mới (cụm danh từ) bắt đầu.

  c) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai là gì?

  - Chị (đại từ gốc danh từ) là chị gái của em nhé!

  - Chị (đại từ gốc danh từ) sẽ là chị của em mãi mãi.

  d) Một danh từ tham gia bộ phận vị ngữ trong kiểu câu Ai là gì?

  - Chị là chị gái của em nhé.

  - Chị là chị gái của em mãi mãi.

  Trả lời hay
  34 Trả lời 17:03 23/10
  • Thiên Bình
   Thiên Bình

   https://vndoc.com/luyen-tu-va-cau-lop-5-on-tap-ve-tu-loai-136882

   đây có đáp án chi tiết nè

   Trả lời hay
   7 Trả lời 17:04 23/10
   • Nhân Mã
    Nhân Mã

    a) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai làm gì?

    1. Nguyên (danh từ) quay sang toi, giọng nghẹn ngào.

    2. Tôi (đại từ) đi cắm trại với lớp.

    b) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai thế nào?

    Một năm mới (cụm danh từ) bắt đầu.

    c) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai là gì?

    1. Chị (đại từ gốc danh từ) là chị gái của em nhé!

    2. Chị (đại từ gốc danh từ) sẽ là chị của em mãi mãi.

    d) Một danh từ tham gia bộ phận vị ngữ trong kiểu câu Ai là gì?

    1. Chị là chị gái của em nhé.

    2. Chị là chị gái của em mãi mãi.

    Danh từ làm vị ngữ - từ chị trong hai câu trên – phải đứng sau từ là.

    Trả lời hay
    5 Trả lời 17:04 23/10
    • Mai Long
     Mai Long

     a) Một danh từ làm chủ ngữ và một danh từ làm vị ngữ trong kiểu câu Ai là gì?

     0 Trả lời 15:13 11/12
     Văn học Xem thêm