Tính theo công thức hóa học

7 713

Chuyên đề Hóa học lớp 8: Tính theo công thức hóa học được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 8 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

A/ Lý thuyết bài: Tính theo công thức hóa học

1. Biết CTHH, xác định thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất

Thí dụ: xác định thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố trong CO2

Cách làm

- Tìm khối lượng mol của hợp chất: mCO2 = 12+16×2 = 44 (g/mol)

- Tìm số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất:

Trong 1 mol CO2 có 1 mol C; 2 mol O

- Thành phần phần trăm theo khối lượng:

chuyên đề hóa học 8

2. Biết thành phần nguyên tố, tìm CTHH

Thí dụ: một hợp chất có thành phần các nguyên tố theo khối lượng là 27,27 % C; 72,73 % O. Xác định CTHH của hợp chất biết M = 44 g/mol

Cách làm

- Tìm khối lượng mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất

chuyên đề hóa học 8

- Tìm số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất:

chuyên đề hóa học 8

Vậy trong 1 mol hợp chất có 1 mol C; 2 mol O

- CTHH: CO2

B/ Trắc nghiệm bài: Tính theo công thức hóa học

Câu 1: Cho C2H5OH. Số nguyên tử H có trong hợp chất

A. 1               B. 5                 C. 3            D. 6

Câu 2: Tính %mK có trong phân tử K2CO3

A. 56, 502%       B. 56,52%           C. 56,3%          D. 56,56%

Câu 3: Biết hợp chất có dA/H2 = 22. Xác định hợp chất biết có duy nhất 1 nguyên tử Oxi

A. NO            B. CO             C. N2O            D. CO2

Câu 4: Tính %mC biết trong 1 mol NaHCO3 có 1 mol Na, 1 mol C và 3 mol O, 1 mol H

A. 14,28 %         B. 14,2%           C. 14,284%        D. 14,285%

Câu 5: Thành phần phần trăm khối lượng của oxi trong Fe2O3

A. 35%          B. 40%              C. 30%            D. 45%

Câu 6: Tính khối lượng của Fe trong 92,8 g Fe3O4

A. 67,2 g          B. 25,6 g            C. 80 g        D. 10 g

Câu 7: Tính mAl2O3 biết số mol Al có trong hợp chất là 0,6

A. 30,6 g            B. 31 g            C. 29 g         D. 11,23 g

Câu 8: Tỉ số về số mol của các nguyên tố có trong C3H6O2

A. 3:6:2

B. 1:3:1

C. 36:6:32

D. 12:6:16

Câu 9: Tìm công thức hóa học biết chất A có 80% nguyên tử Cu và 20% nguyên tử Oxi, biết dA/H2 = 40

A. CuO2                B. CuO              C. Cu2O      D. Cu2O2

Câu 10: %mMg trong 1 mol MgO là

A. 60%            B. 40%             C. 50%        D. 45%

Đáp án:

1.D 2.B 3.C 4.D 5.C
6.A 7.A 8.A 9.B 10.A

Hướng dẫn:

Câu 2: chuyên đề hóa học 8

Câu 3: dA/H2 = 22 → MA = 44 mà có 1 nguyên tử O trong hợp chất

→ 44 – 16 = 28 (N2) ⇒ N2O

Câu 4: chuyên đề hóa học 8

Câu 5:

chuyên đề hóa học 8

Câu 6: nFe3O4 = 92,8/232 = 0,4 mol

Có 3 nguyên tử Fe trong hợp chất →nFe = 1,2 mol

mFe = 1,2.56 = 67,2 g

Câu 7: Có 2 nguyên tử nhôm trong hợp chất mà nAl = 0,6 mol

→ nAl2O3 = 0,3 (mol)

→ mAl2O3 = 0,3.(27.2+16.3) = 30,6 g

Câu 9 : Ta có dA/H2 = 40 → MA = 80

chuyên đề hóa học 8

Có nCu : nO = 1:1 → CuO

Câu 10:

chuyên đề hóa học 8

Với chuyên đề: Tính theo công thức hóa học trên đây chúng ta có thể hiểu rõ về khái niệm, tính chất, công thức tính hóa học.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 8: Tính theo công thức hóa học. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 8, Giải bài tập Hóa học lớp 8, Giải bài tập Vật Lí 8, Tài liệu học tập lớp 8VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đánh giá bài viết
7 713
Chuyên đề Hóa học 8 Xem thêm