Tổng hợp các dạng bài tập Toán lớp 3 cơ bản

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Tổng hợp các dạng bài tập Toán lớp 3 bản
I.Cộng, trừ, nhân, chia số ba chữ s
657 + 92 385 + 409 42+ 365 648 –75 682 349 690- 358.
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
54x 6 170 x 4 217 x 3 157x 4 72 : 6 86:4 56: 5 864 : 8
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
236 + 248 672 + 109 37 + 256 345 +39 456+ 362
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
456 238 657- 186 769- 85 378- 87 506- 385
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
205 x 4 360 x 2 234 x 3 105 x 6 109 x 8
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
484 : 4 650 : 5 628: 3 726: 6 742: 7
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
II. Tìm x:
a) 69+ x = 696 b) X + 520 = 605 c) X 218 = 235 d) 515 X = 185
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
e) X x 8 = 24 x 3 g) 5 x X = 20 x 2 h) 55 : x = 20 : 4 i) 72 : x = 4x 2
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
III. Tính giá trị biểu thức:
a) 550 : 5 x 8 b) 945 606 : 3 c) ( 285 + 60) : 5 x 8 d) 735: ( 3+2 ) - 50
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
đ) 105 + 82 : 2 e) 420 x 2 120 h) 6 x ( 25 + 125) i) 150 + 25 x 3
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
k) 25+( 280 + 60:2) : 5 x 8 +185 l) 735: ( 3+2 ) 50x2 + 115
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
m) 420 x 2 -(120x 2-125) + 10 n) 6 x 8 +25 + (125 : 5) x 2
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
o) 132 - 2 x ( 42 : 3) x 2 + 206 ô) 232 : 2 x (2 + 3) 15 x 2
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
h) 6 x 8 +(467 - 180 : 5) i) 86 + ( 45 + 5) x 6 24 : 4
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
p) 81 : 9 + 8 x (18 - 10) + 55 q) 15 - 81 : 9 + 8 x (18 - 10)
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
r) 416- ( 68 : 2 + 98) x 3 + 55 s) 5 x ( 25 +5 ) - 150 + 15 : 5

Các dạng bài tập Toán lớp 3

VnDoc.com xin Tổng hợp các dạng bài tập Toán lớp 3 cơ bản để gửi đến các bạn. Đây là tài liệu ôn luyện các dạng bài tập chuẩn bị kiến thức cho các kì thi học kì, thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 môn Toán

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 môn Tiếng Việt

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Tổng hợp các dạng bài tập Toán lớp 3 cơ bản. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
15 4.617
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Xem thêm