Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Chuột Chít Toán học lớp 9

Trên 1 khu đất có dạng hình vuông, người ta dành 1 mảnh đất có dạng hình chữ nhật

Câu hỏi Khởi động trang 5 Toán 9 Cánh diều Tập 1: Trên một khu đất có dạng hình vuông, người ta dành một mảnh đất có dạng hình chữ nhật ở góc của khu đất để làm bể bơi (Hình 1). Biết diện tích của bể bơi bằng 1250 m2.

Độ dài cạnh của khu đất bằng bao nhiều mét?

3
3 Câu trả lời
 • Bảo Bình
  Bảo Bình

  Gọi độ dài cạnh của khu đất có dạng hình vuông là x (m) (x > 50).

  Khi đó, mảnh đất dạng hình chữ nhật để làm bể bơi có các kích thước lần lượt là x – 50 (m), x – 25 (m).

  Do đó, diện tích của mảnh đất đó là: (x – 50)(x – 25) (m2).

  Theo bài, diện tích của bể bơi bằng 1 250 m2 nên ta có phương trình:

  (x – 50)(x – 25) = 1 250.

  Giải phương trình:

  (x – 50)(x – 25) = 1 250

  x2 – 25x – 50x + 1 250 – 1 250 = 0

  x2 – 75x = 0

  x(x – 75) = 0

  x = 0 hoặc x = 75.

  Do x > 50 nên x = 75.

  Vậy độ dài cạnh của khu đất là 75 m.

  0 Trả lời 16:27 14/05
  • Biết Tuốt
   Biết Tuốt

   Độ dài một cạnh của khu đất là x

   Chiều rộng bể bơi là x – 50 m

   Chiều dài bể bơi là x – 25 m

   Diện tích bể bơi: (x – 50)( x – 25) = 1250 m2

   Ta có

   (x – 50)( x – 25) = 1250

   x2 – 25x – 50x + 1 250 = 1 250

   x2 – 75x = 0

   x(x – 75) = 0

   x = 0 (loại) hoặc x = 75 (thỏa mãn)

   Vậy x = 75 m

   0 Trả lời 16:31 14/05
   • Bé Gạo
    0 Trả lời 16:32 14/05

    Toán học

    Xem thêm