Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh bài 23: Động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh (Phần 1)

Động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh (Modal Verbs)

Động từ khuyết thiếu trong Tiếng Anh là 1 bộ phận đặc biệt trong tiếng anh và được sử dụng khá nhiều trong tiếng anh giao tiếp hàng ngày. Qua bài viết này, VnDoc.com sẽ cung cấp cho các bạn 1 cái nhìn tổng quan về các động từ khuyết thiếu này...

Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh bài 19: Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh bài 20: Danh từ cụ thể và danh từ trừu tượng

Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh bài 21: Động từ TO BE trong Tiếng Anh

BÀI HỌC TRƯỚC: Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh bài 22: Trợ Động từ trong Tiếng Anh

Động từ khiếm khuyết trong tiếng anh

Dưới đây là sơ đồ mind map về các động từ khuyết thiếu.

Ngữ pháp tiếng Anh: Động từ khiếm khuyết

Dưới đây là bảng động từ khuyết thiếu các bạn phải nhớ nhé:

Làm Chủ Động Từ Khiếm Khuyết (Modal verbs)

Đặc tính chung của Động từ khuyết thiếu (Modal verbs)

Ngoài những đặc tính như trợ động từ, động từ khuyết thiếu còn có thêm một số đặc tính riêng như sau:

1. Không có "TO" ở nguyên mẫu và không có TO khi có động từ theo sau.

They can speak French and English.

2. Không có "S" ở ngôi thứ ba số ít thì Hiện tại.

He can use our phone.

3. Chỉ có nhiều nhất là 2 thì: Thì Hiện tại và thì Quá khứ đơn.

She can cook meals.

She could cook meals when she was twelve.

Trong những trường hợp khác ta sử dụng những động từ tương đương.

Cấu trúc sử dụng động từ khuyết thiếu được thể hiện qua bảng sau:

MODAL VERBS (Động từ khiếm khuyết)

Động từ khuyết thiếu CAN

CAN là một động từ khuyết thiếu, nó chỉ có 2 thì Hiện tại và Quá khứ đơn. Những hình thức khác ta dùng động từ tương đương be able to. CAN cũng có thể được dùng như một trợ động từ để hình thành một số cách nói riêng.

1. CAN và COULD có nghĩa là "có thể", diễn tả một khả năng (ability).

Can you swim?

Động từ khiếm khuyết: CAN và COULD

She could ride a bicycle when she was five years old.

2. Trong văn nói (colloquial speech), CAN được dùng thay cho MAY để diễn tả một sự cho phép (permission) và thể phủ định CANNOT được dùng để diễn tả một sự cấm đoán (prohibition).

In London buses you can smoke on the upper deck, but you can't smoke downstairs.

3. CAN cũng diễn tả một điều có thể xảy đến (possibility). Trong câu hỏi và câu cảm thán CAN có nghĩa là 'Is it possible...?'

Can it be true?

It surely can't be four o'clock already!

Cách sử dụng động từ khiếm khuyết

4. CANNOT được dùng để diễn tả một điều khó có thể xảy ra (virtual impossibility).

He can't have missed the way. I explained the route carefully.

5. Khi dùng với động từ tri giác (verbs of perception) CAN cho một ý nghĩa tương

đương với thì Tiếp diễn (Continuous Tense).

Listen! I think I can hear the sound of the sea.

(không dùng I am hearing)

COULD

1. COULD là thì quá khứ đơn của CAN.

She could swim when she was five.

2. COULD còn được dùng trong câu điều kiện.

If you tried, you could do that work.

3. Trong cách nói thân mật, COULD được xem như nhiều tính chất lịch sự hơn Can.

Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb)

Cách dùng Can, Could, May, Might, Will, Would, Must

4. COULD được dùng để diển tả một sự ngờ vực hay một lời phản kháng nhẹ nhàng.

His story could be true, but I hardly think it is.

I could do the job today, but I'd rather put it off until tomorrow.

5. COULD – WAS/WERE ABLE TO

a) Nếu hành động diễn tả một khả năng, một kiến thức, COULD được dùng thường hơn WAS/WERE ABLE TO.

He hurt his foot, and he couldn't play in the match.

The door was locked, and I couldn't open it.

b) Nếu câu nói hàm ý một sự thành công trong việc thực hiện hành động (succeeded in doing) thì WAS/WERE ABLE TO được sử dụng chứ không phải COULD.

I finished my work early and so was able to go to the pub with my friends.

MODAL VERBS MAY – MIGHT

1. MAY và dạng quá khứ MIGHT diễn tả sự xin phép, cho phép (permission).

May I take this book? – Yes, you may.

Cấu trúc động từ khuyết thiếu

She asked if she might go to the party.

2. MAY/MIGHT dùng diễn tả một khả năng có thể xảy ra hay không thể xảy ra.

It may rain.

He admitted that the news might be true.

3. Dùng trong câu cảm thán MAY/MIGHT diễn tả một lời cầu chúc.

May all your dreams come true!

Học tiếng Anh Online

4. MAY/MIGHT dùng trong mệnh đề theo sau các động từ hope (hy vọng) và trust (tin tưởng).

I trust (hope) that you may find this plan to your satisfaction.

He trust (hoped) that we might find the plan to our satisfaction.

5. MAY/MIGHT dùng thay cho một mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ (adverb clauses of concession).

He may be poor, but he is honest. (Though he is poor...)

Try as he may, he will not pass the examination. (Though he tries hard...)

Try as he might, he could not pass the examination. (Though he tried hard...)

6. MAY/MIGHT thường được dùng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích (adverb clauses of purpose). Trong trường hợp này người ta cũng thường dùng CAN/COULD để thay cho MAY/MIGHT.

She was studying so that she might read English books.

7. MIGHT (không dùng MAY) đôi khi được dùng trong câu để diễn tả một lời trách mắng có tính hờn dỗi (petulant reproach).

You might listen when I am talking to you.

Các động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh

(Làm ơn ráng mà lắng nghe tôi nói)

You might try to be a little more helpful.

(Làm ơn ráng mà tỏ ra có ích một chút)

8. Trong trường hợp cần thiết người ta dùng be allowed to, permit... tùy theo ý nghĩa cần diễn tả để thay cho MAY và MIGHT.

I shall be allowed to go to the party.

MODAL VERB MUST

MUST là một động từ khuyết thiếu và chỉ có hình thức hiện tại.

1. MUST có nghĩa là "phải" diễn tả một mệnh lệnh hay một sự bắt buộc.

You must drive on the left in London.

Động từ khuyết thiếu - Ngữ pháp cơ bản

2. MUST bao hàm một kết luận đương nhiên, một cách giải thích duy nhất hợp lý theo ý nghĩ của người nói.

Are you going home at midnight? You must be mad!

You have worked hard all day; you must be tired.

3. MUST NOT (MUSTN'T) diễn tả một lệnh cấm.

You mustn't walk on the grass.

Tìm hiểu về động từ khuyết thiếu

4. Khi muốn diễn tả thể phủ định của MUST với ý nghĩa "không cần thiết" người ta sử dụng NEED NOT (NEEDN'T).

Must I do it now? – No, you needn't. Tomorrow will be soon enough.

5. CANNOT (CAN'T) được dùng làm phủ định của MUST khi MUST diễn tả ý nghĩa kết luận đương nhiên, một cách giải thích duy nhất hợp lý theo ý nghĩ của người nói như đã đề cập trong điểm 2 trên đây.

If he said that, he must be mistaken.

If he said that, he can't be telling the truth.

BÀI HỌC TIẾP THEO: Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh bài 23: Động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh (Phần 2)

Đánh giá bài viết
3 1.760
Sắp xếp theo

Ngữ pháp tiếng Anh thực hành - Grammar in Use

Xem thêm