Thể lệ cuộc thi "Giao thông học đường" mùa III năm học 2017 - 2018

Bộ GD&ĐT vừa ban hành công văn số 5855/BGDĐT-GDCTHSSV về việc tổ chức cuộc thi "Giao thông học đường" lần thứ III năm học 2017 - 2018.