Write about your collection, real or imaginary, following these guidelines

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 13 Hobbies Writing bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập ôn luyện kỹ năng viết giúp các em lên dàn ý & cách viết một đoạn văn/ bài văn về bộ sưu tập của em bằng tiếng Anh hay nhất kèm theo dịch.

D. Writing Trang 151 SGK Tiếng Anh 11 Unit 13 Hobbies

Write about your collection, real or imaginary, following these guidelines.

Viết về bộ sưu tập của bạn, sự thật hoặc tưởng tượng, làm theo các hướng dẫn.

name of your collection (tên bộ sưu tập)

how you classify them (Bạn phân loại chúng như thế nào)

how you collect them (Bạn thu thập chúng ra sao)

why you collect them (Tại sao bạn lại sưu tầm chúng)

how you keep them (cách bạn giữ chúng)

your plan for the future (Kế hoạch của bạn cho tương lai)

when you started your collection (Bạn bắt đầu bộ sưu tập của mình khi nào)

Write a short paragraph about your collection - bài viết số 1

My hobby is collecting stamps, I started to collect stamps 6 years ago. I have been collecting both local stamps and foreign stamps from the letters of friends and relatives. I classify the stamps into categories. I put stamps of animals, flowers, birds... on different pages. 1 keep them in two albums, one for local and the other for foreign ones. Collecting stamps helps me to broaden my knowledge about the world around me and it is also an effective way to be a good geography. I plan the stamp exhibitions to learn from experienced stamp collectors and I can expose my collection at an exhibition in the future.

Hướng dẫn dịch

Sở thích của tôi là sưu tập tem, tôi bắt đầu sưu tập tem cách đây 6 năm. Tôi đã sưu tầm cả tem trong nước và tem nước ngoài từ thư của bạn bè và người thân. Tôi phân loại tem thành các loại. Tôi dán tem về động vật, hoa lá, chim chóc ... trên các trang khác nhau. 1 giữ chúng trong hai album, một cho trong nước và một cho nước ngoài. Sưu tầm tem giúp em mở mang kiến ​​thức về thế giới xung quanh và đó cũng là cách học tốt môn địa lý hiệu quả. Tôi lên kế hoạch tổ chức các cuộc triển lãm tem để học hỏi từ những nhà sưu tập tem có kinh nghiệm và tôi có thể trưng bày bộ sưu tập của mình tại một cuộc triển lãm trong tương lai.

Viết về bộ sưu tập tem của em bằng tiếng Anh ngắn gọn - bài viết số 2

My hobby is collecting stamps. Collecting stamps helps to broaden my knowledge about the world around me and it is also an effective way to be good at geography. My stamp collection began when I was 11 years old. At that time I just collected the stamps from discarded envelops that my relative and my friends gave me. I love the pictures and the information in these stamps. I often keep the less common inside a small album and give the common ones to others. I keep the collection for myself and show it to my friends who are also interested in collecting stamps. I think I will continue to make my collection richer and richer.

Nội dung dịch

Sở thích của tôi là sưu tầm tem. Sưu tầm tem giúp mở mang vốn hiểu biết về thế giới xung quanh và nó cũng là cách hiệu quả để giỏi địa lý. Bộ sưu tập của tôi bắt đầu khi tôi 11 tuổi. Lúc đó tôi vừa sưu tầm các con tem từ phong bì bỏ đi mà họ hàng và bạn bè cho tôi. Tôi thích những bức tranh và thông tin trên những con tem này. Tôi thường giữ những con tem hiếm bên trong một quyển an-bum nhỏ và cho người khác những con tem thông thường. Tôi đã giữ bộ sưu tập cho mình và khoe với bạn bè người mà cũng có sở thích sưu tầm tem. Tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục làm bộ sưu tập của mình ngày càng nhiều hơn.

Viết về bộ sưu tập gấu bông bằng tiếng Anh - bài viết số 3

At the moment I am collecting dolls and teddy bears. I like to collect them as they give me a great feeling to the memorable days of my childhood. I can never forget the day when it was happened to be my 6 years old celebration's day. I was upset at that time because my parents have gone away for a business trip leaving me alone with my grandmother. However, it was a big surprise to me that they came back the moment I was to blow off the candles. They appeared with a huge present in their hands, wishing me happy birthday with a Snow White doll. From that day onward, I started loving to collect dolls and up to now, I have got as many as a thousand dolls including teddy bears, mostly I collected them from the internet. My dream for the future is to open a gift's shop with all kind of dolls and bears. Hopefully it is in the near future.

Dịch:

Hiện tại tôi đnag sư tầm búp bê và gấu teddy. Tôi thích sư tầm chúng vì chúng cho tôi cảm giác tuyệt vời khi nhớ về những ngày đáng nhớ thuở ấu thơ. Tôi không bao giờ có thể quên ngày đó vào dịp sinh nhật 6 tuổi của tôi. Tôi rất buồn vì bố mẹ đi công tác xa để tôi ở nhà một mình với bà. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi họ trở về nhà lúc tôi sắp thổi nến. Họ xuất hiện với một món quà lớn trên tay, chúc tôi sinh nhật vui vẻ với con búp bê Bạch Tuyết. Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu yêu thích sưu tầm búp bê và đến tận bây giờ, tôi đã có 100 con búp bê bao gồm gấu teddy, hầu hết tôi sưu tầm chúng trên mạng. Ước mơ của tôi là mở một cửa hàng quà tặng với tất cả các loại búp bê và gấu. Mong rằng nó thành hiện thực trong tương lai.

Viết về bộ sưu tập giày bằng tiếng Anh - bài viết số 4

My hobby is collecting shoes. I began my hobby when I was in grade six. It is an expensive hobby because when you like shoes, you spend much money on buying your favorite shoes. Nowadays, shoes are became a fashionable trend, and we also have many shoes brands. I think it is useful because you can wear your favorite shoes when you go outside with your friends, and it really means to me. I love collecting shoes, and I will continue my hobby in the future.

Bài dịch

Sở thích của tôi là sưu tập giày. Tôi bắt đầu sở thích của mình khi tôi học lớp sáu. Đó là một thú vui tốn kém vì khi bạn thích giày, bạn sẽ bỏ ra nhiều tiền để mua đôi giày yêu thích của mình. Ngày nay, giày đã trở thành một xu hướng thời trang, và chúng ta cũng có rất nhiều thương hiệu giày. Tôi nghĩ điều đó rất hữu ích vì bạn có thể mang đôi giày yêu thích của mình khi đi ra ngoài với bạn bè, và nó thực sự có ý nghĩa đối với tôi. Tôi thích sưu tập giày, và tôi sẽ tiếp tục sở thích của mình trong tương lai.

Viết về bộ sưu tập đồng xu bằng tiếng Anh - bài viết số 5

Most of us have individual preferences. Collecting certain objects such as: coin, stickers, shoes, etc. is one of the most popular hobbies. My hobby is collecting stickers. It is also the most popular hobby among children in my neighborhood. Children are interested in collecting stickers because it is not an expensive hobby. I started this pastime when I was four years old. My hobby began through the influence of my best friend, Quan. One day, when I was playing in his house, he showed me his colorful sticker albums full of his pride. I was amazed to see so many impressive stickers of all shapes and sizes. He gave me a few pieces from his collection and told me about his interesting story about his passion. I was inspired by him and my interest in stickers started from that day. I kept my first set of stickers in a scrapbook but my subsequent collections were kept in beautiful boxes because I think some of the stickers could not be removed easily when pasted onto the albums. Keeping the stickers in boxes helps me exchange some of my stickers with my friends conveniently without damaging them. Ever since my family members came to know of my interest in stickers, they will buy stickers for me whenever they come across nice ones. I love those stickers from my cousin who is an overseas student in London. He bought them for me wherever he visited around the world. Some of the unique ones were from his classmates who come from many different countries. During my free time, I will bring out all my lovely collections, lay them on the ground and admire them. I really enjoy doing this as it will help me recall who gave them, where and when I got them. Some of my friends are jealous of my collections as I will not exchange my unique stickers with them. Till now, I still share my collections with my best friend – Quan. I must really thank Quan for his little gift which started my hobby.

Lời dịch

Hầu hết chúng ta có sở thích cá nhân. Sưu tập một số đồ vật như: đồng xu, nhãn dán, giày dép là một trong những sở thích phổ biến nhất. Sở thích của tôi là sưu tập nhãn dán. Đó cũng là sở thích phổ biến nhất của lũ trẻ trong xóm tôi. Trẻ em thích thú với việc sưu tập các hình dán vì nó không phải là một thú vui tốn kém. Tôi bắt đầu trò tiêu khiển này khi tôi bốn tuổi. Sở thích của tôi bắt đầu từ ảnh hưởng của người bạn thân nhất của tôi, Quân. Một ngày nọ, khi tôi đang chơi trong nhà anh ấy, anh ấy đã cho tôi xem những album sticker đầy màu sắc của anh ấy đầy tự hào. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều nhãn dán ấn tượng với đủ hình dạng và kích cỡ. Anh ấy đưa cho tôi một vài tác phẩm từ bộ sưu tập của anh ấy và kể cho tôi nghe câu chuyện thú vị về niềm đam mê của anh ấy. Tôi đã được truyền cảm hứng từ anh ấy và niềm yêu thích của tôi với nhãn dán bắt đầu từ ngày đó. Tôi giữ bộ nhãn dán đầu tiên của mình trong một cuốn sổ lưu niệm nhưng các bộ sưu tập tiếp theo của tôi được giữ trong những chiếc hộp đẹp mắt vì tôi nghĩ rằng một số nhãn dán không thể gỡ ra dễ dàng khi dán lên album. Giữ các nhãn dán trong hộp giúp tôi trao đổi một số nhãn dán của mình với bạn bè một cách thuận tiện mà không làm hỏng chúng. Kể từ khi các thành viên trong gia đình tôi biết đến sở thích của tôi với nhãn dán, họ sẽ mua nhãn dán cho tôi bất cứ khi nào họ bắt gặp những miếng dán đẹp. Tôi thích những hình dán đó từ người anh họ của tôi, một du học sinh ở London. Anh ấy đã mua chúng cho tôi ở bất cứ nơi nào anh ấy đến thăm trên khắp thế giới. Một số trong số những bức độc đáo là của các bạn cùng lớp của anh ấy, những người đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ mang ra tất cả những bộ sưu tập đáng yêu của mình, đặt chúng xuống đất và chiêm ngưỡng chúng. Tôi thực sự thích làm điều này vì nó sẽ giúp tôi nhớ lại ai đã cho chúng, ở đâu và khi nào tôi nhận chúng. Một số bạn bè của tôi ghen tị với bộ sưu tập của tôi vì tôi sẽ không trao đổi nhãn dán độc đáo của mình với họ. Đến bây giờ, tôi vẫn chia sẻ bộ sưu tập của mình với người bạn thân nhất của tôi - Quân. Tôi phải thực sự cảm ơn Quân vì món quà nhỏ đã bắt đầu sở thích của tôi.

Write about your hobby collecting shoes - Bài viết số 6

Most of us have individual preferences. Collecting certain objects such as: coin, stickers, shoes, etc. is one of the most popular hobbies. Collecting shoes is my hobby. Nowadays, the hobby has become more popular when people recognized that shoes are not only used to wear but also to express their personalities. I collect different types of shoes such as heels, athletic shoes, flats,… Each types of shoes has own functions in different circumstances.I am interested in collecting shoes although it is an expensive hobby. I will try my best to earn lots of money to continue collecting more shoes in the future.

Bài dịch

Hầu hết chúng ta đều có một niềm đam mê riêng. Sưu tập những vật dụng cụ thể như: đồng xu, nhãn dán, giày,… là một trong nhưng sở thích phổ biến. Sưu tập giày là sở thích của tôi. Ngày nay, sở thích này đã và đang trở nên phổ biến hơn khi mọi người nhận thức rằng giày không chỉ được dùng để đi mà còn để thể hiện cá tính riêng. Tôi sưu tầm các loại giày khác nhau như giày cao gót, giày thể thao, giày bệt,.. Mỗi loại giày có chức năng riêng phù hợp với các hoàn cảnh khác nhau. Tôi thích sưu tập giày mặc dù đó là một sở thích xa xỉ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để kiếm nhiều tiền tiếp tục sưu tập những đôi giày khác nhau trong tương lai.

Write about your book collection số 7

My hobby is collecting books. I collect books whenever I have money and need some books. I collect many kinds of books such as books about animals and plants;story books or books about school subjects. I am learning at school, you know English, Maths, History, Geography, Biology ; and books about speaking countries.

I buy books from a bookshops near my house and some others from second-hand book stalls. I also get books from friends or family members.

I collect books because I would like to get information and facts from books. They help me boarden knowledge and understanding

In the future, I try to make my collection larger I would like to open the library of my own.

Bài dịch

Sở thích của tôi là sưu tầm sách. Tôi sưu tầm sách bất cứ khi nào tôi có tiền và cần một vài cuốn sách. Tôi sưu tập nhiều loại sách như sách về động vật và thực vật, sách truyện hoặc sách về các chủ đề ở trường. Tôi đang học ở trường về tiếng Anh, Toán, Sử, Địa, sinh học ; và sách về các nước nói Tiếng Anh.

Tôi mua sách từ hiệu sách gần nhà và một số khác từ quầy sách cũ. Tôi cũng nhận được sách từ bạn bè hoặc thành viên gia đình.

Tôi sưu tập sách bởi vì tôi muốn nhận được thông tin và sự kiện từ sách. Họ giúp tôi nâng cao kiến thức và hiểu biết

Trong tương lai, tôi cố gắng làm cho bộ sưu tập của mình lớn hơn. Tôi muốn mở thư viện của riêng mình.

Trên đây Writing Unit 13 lớp 11 Hobbies, hy vọng đây là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
10 21.378
Sắp xếp theo

    Luyện viết tiếng Anh

    Xem thêm