Phuong Nguyễn Toán học lớp 5

157% = .....

3
3 Câu trả lời
 • Gấu chó
  Gấu chó

  157% = \frac{157}{100} = 1,57

  0 Trả lời 14:44 01/06
  • Nai Con
   Nai Con

   Đổi ra số thập phân: 157% = 1,57

   - Muốn viết phân số thập phân thành số thập phân, ta đếm xem ở mẫu có bao nhiêu chữ số 0 thì dùng dấu phẩy ( , ) đặt ở tử sao cho số chữ số sau dấu phẩy bằng với số chữ số 0 đếm được. (Nếu ở tử sô không có đủ chữ số thì ta thêm vào bên trái nó các chữ số 0.)

   0 Trả lời 14:46 01/06
   • Phạm Ba
    0 Trả lời 14:49 01/06
    Tìm thêm: 157% =

    Toán học

    Xem thêm