Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ đề kiểm tra giữa học kỳ 2 n Toán lớp 3
Đề 1:
PHẦN I:
Câu 1: Khoanh vào chữ cái ( A; B; C; D) đặt trước câu đúng:
a) Số lớn nhất trong các số 4282; 4082; 4820; 4280
A. 4280 B. 4028 C. 4820 D. 4282
b) Ngày 27 tháng 2 năm 2011 ngày chủ nhật. Ngày 01 tháng 3 cùng năm ngày:
A. th sáu B. thứ năm C. thứ ba D. th
Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Trong một nh tròn:
Độ i bán kính bằng nửa độ dài đường kính
Độ i đường nh gấp đôi bán kính
Độ i các bán kính không bằng nhau.
Tâm hình tròn trung điểm của đường kính
Câu 3: Cho dãy số: 302; 304; 206; 308; 310; 312; 314; 316; 318
Nhìn vào dãy trên viết số thích hợp vào ch chấm:
a) Số thứ hai trong dãy số là số...........................................................................
b) Số thứ năm trong dãy số số.........................................................................
c) Trong dãy trên, số chữ số 6 tất cả là..........................................................
d) Trong dãy trên, số chữ số 1 tất c ..............................................………
PHẦN II: M TÍNH
Câu 4: Đặt nh rồi tính :
6035 + 1908 7390 - 4285 2407 x 3 9640 : 4
............................ ............................ ........................... ..................................
............................ ............................ ........................... ..................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
............................ ............................ ........................... ..................................
............................ ............................ ........................... ..................................
Câu 5: Tìm y : Tính giá tr biểu thức:
Y x 7 = 6391 9736 + 7653 x 4
.................................................................... ......................................................................
.................................................................... ......................................................................
.................................................................... ......................................................................
Câu 6: Sân trường em hình chữ nhật chiều rộng 205m chiều dài gấp đôi
chiều rộng. Tính chu vi sân trường em ?
Bài giải
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Câu 7: Một cuộn vải dài 84 m, đã bán
3
1
cuôn vải. Hỏi cuộn vải còn bao nhiêu m?
Bài giải
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán đã hệ thống các kiến thức gồm các đề thi được chọn lọc dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán 3, và các thầy cô giáo tham khảo ra đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 3.

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2018 - 2019

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 môn Toán

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 môn Tiếng Việt

.......................................................................................

Đánh giá bài viết
28 11.579
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 3 Xem thêm