Các phép tính Cộng, Trừ, Nhân, Chia trong tiếng Anh

Các phép tính Cộng, Trừ, Nhân, Chia là các phép toán cơ bản trong toán học. Vậy các phép tính Cộng, Trừ, Nhân, Chia trong tiếng Anh là gì? Cùng tham khảo tiếp bài viết dưới đây của VnDoc.com và tích lũy thêm nhiều từ vựng tiếng Anh liên quan đến Toán học nhé.

Xem thêm: Thuật ngữ thi Violympic Toán Tiếng Anh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở

Phép cộng trong tiếng Anh

Phép cộng trong tiếng Anh là gì? Phép cộng trong tiếng Anh là Addition: [ ə'diʃən ].

Để biểu diễn dấu cộng (+), bạn có thể sử dụng các từ như and, make hoặc plus, để biểu diễn kết quả sử dụng động từ to be hoặc equal.

Ví dụ:

5 + 5 = 10.

=> Five and five is ten.

=> Five and five makes ten.

=> Five plus five equals ten.

Xem thêm: Từ vựng hình khối, hình dạng trong tiếng Anh

Phép trừ trong tiếng Anh

Phép trừ trong tiếng Anh là gì? Phép trừ trong tiếng Anh là Subtraction: [ səb' trækʃən ].

Để biểu diễn dấu trừ (-), bạn có thể sử dụng minus, hoặc sử dụng giới từ from với cách nói ngược lại. Để biểu diễn kết quả sử dụng động từ to be hoặc equal.

Ví dụ:

5 - 3 = 2

=> Five minus three is / equals two.

=> Two from five is / equals three.

Phép nhân trong tiếng Anh

Phép nhân trong tiếng Anh là gì? Phép nhân trong tiếng Anh là Multiplication: [ mʌltiplication ].

Để biểu diễn dấu nhân (x), bạn có thể sử dụng multiplied by hoặc times, hoặc có thể nói hai số nhân liên tiếp nhau, trong đó số nhân thứ hai biểu diễn ở dạng số nhiều. Để biểu diễn kết quả sử dụng động từ to be hoặc equal.

Ví dụ:

2 x 2 = 4

=> Two twos are four.

=> Two multiplied by two equals four.

=> Two times two is / equals four.

Phép chia trong tiếng Anh

Phép chia trong tiếng Anh là gì? Phép chia trong tiếng Anh là Division: [ də' viʒən ].

Để biểu diễn dấu chia (÷), bạn có thể sử dụng divided by, hoặc sử dụng into theo cách nói ngược lại như trong phép trừ. Để biểu diễn kết quả sử dụng động từ to be, equal, hoặc go.

Ví dụ:

6 : 2 = 3

=> Six divided by two is / equals three.

=> Three into six goes two (times).

Một số từ vựng tiếng Anh khác liên quan đến toán học khác

Dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh khác liên quan đến toán học:

- multiplication table [ mʌltiplication teibəl ] : bảng cửu chương

- add [ æd ] : cộng, thêm vào

- subtract [ səb' trækt ] : trừ, bớt đi

- divide [ də' vaid ] : chia

- plus [ plʌs ] : cộng, thêm vào

- minus [ 'mainəs ] : trừ, bớt đi

Xem chi tiết tại: Các thuật ngữ toán học bằng tiếng Anh

Trên đây là Các phép tính Cộng, Trừ, Nhân, Chia trong tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện kỹ năng khác như: luyện viết Tiếng Anh, luyện nghe Tiếng Anh, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 359
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm