Danh từ ghép trong Tiếng Anh

Danh từ ghép trong Tiếng Anh - Compound Noun

Danh từ ghép trong Tiếng Anh là tài liệu ngữ pháp Tiếng Anh đưa ra các lý thuyết và cách sử dụng danh từ ghép, tài liệu phù hợp với các bạn mới học Tiếng Anh hoặc muốn ôn lại kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo.

Các dạng bài tập về USED TO và GET USED TO

Cách nhớ Giới từ Tiếng Anh hiệu quả

Tổng hợp các thì trong Tiếng Anh: công thức, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết

Danh từ ghép là những danh từ được tạo nên bởi 2 hay nhiều từ khác nhau. Thường có dạng [danh từ + danh từ] hoặc [tính từ + danh từ], ngoài ra còn một số dạng khác.

I. Các dạng danh từ ghép

Có 3 dạng danh từ ghép:

  1. Mở hay sử dụng khoảng trống: Có khoảng trống giữa các từ (tennis shoe)
  2. Sử dụng dấu gạch ngang: Có dấu gạch ngang giữa các từ (six- pack)
  3. Đóng – Không có khoảng trống hay dấu gạch ngang giữa các từ (bedroom)

II. Dưới đây là một số ví dụ về danh từ ghép

Danh từ

+

Danh từ

bus stop

Is this the bus stop for the number 12 bus?

fire- fly

In the tropics you can see fire- flies at night.

football

Shall we play football today?

Tính từ

+

Danh từ

full moon

I always feel crazy at full moon.

blackboard

Clean the blackboard please.

software

I can’t install this software on my PC.

Động từ

(- ing)

+

Danh từ

breakfast

We always eat breakfast at 8am.

washing machine

Put the clothes in the red washing machine.

swimming pool

What a beautiful swimming pool!

Danh từ

+

Động từ

(- ing)

sunrise

I like to get up at sunrise.

haircut

You need a haircut.

train- spotting

His hobby is train- spotting.

Động từ

+

Giới từ

check- out

Please remember that check- out is at 12 noon.

Danh từ

+

Cụm giới từ

mother- in- law

My mother- in- law lives with us.

Giới từ

+

Danh từ

underworld

Do you think the police accept money from the underworld?

Danh từ

+

Tính từ

truckful

We need 10 truckfuls of bricks.

III. Phát âm danh từ ghép

Danh từ ghép thường có trọng âm ở từ đầu tiên.

Trong cụm từ "pink ball", cả hai từ đều có trọng âm như nhau (như bạn đã biết, danh từ và tính từ thường xuyên được nhấn mạnh). Tuy nhiên, nếu như đó là một danh từ ghép được ghép bởi 1 tính từ + 1 danh từ thì trọng âm sẽ không được nhấn ở cả 2 từ nữa. Thay vào đó, trọng âm sẽ nhấn vào từ đứng trước vì danh từ ghép được coi như 1 từ, chỉ nhấn trọng âm 1 lần mà thôi (thường là từ đầu tiên của danh từ ghép).

Trong danh từ ghép "golf ball", từ đầu tiên được nhấn mạnh hơn, mặc dù cả 2 từ đều là danh từ. Vì "golf ball" là một danh từ ghép ta coi nó như một danh từ đơn và vì thế nó có một trọng âm đơn chính – ở từ đầu tiên.

Trọng âm rất quan trọng trong danh từ đơn. Ví dụ, nó giúp chúng ta biết được nếu ai đó nói "a GREEN HOUSE" (ngôi nhà sơn màu xanh) hay "a GREENhouse" (nhà kính để trồng cây)

Đánh giá bài viết
5 2.992
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm