Đáp án trắc nghiệm Module 5 môn Vật lý THCS

Đáp án bài tập trắc nghiệm cuối khóa module 5 chương trình tổng thể THCS

Đáp án trắc nghiệm Module 5 môn Vật lý THCS được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Nhằm giúp quý thầy cô hoàn thành nhanh chóng bài tập huấn module 5. Dưới đây là hướng dẫn, gợi ý cách làm bài tập trắc nghiệm cuối khoá module 5. Mời quý thầy cô cùng tham khảo

TỔNG QUAN VỀ MÔ ĐUN

Mô đun “Quản trị chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông” là mô đun bồi dưỡng tiếp nối sau các mô đun về “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường trung học phổ thông”, “Quản trị nhân sự trong trường trung học phổ thông”, “Quản trị tài chính trong trường trung học phổ thông” và “Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở trường trung học phổ thông” nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trong các mô đun Quản trị trường trung học phổ thông, mô đun Quản trị chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông có một vị trí quan trọng. Chất lượng giáo dục làm nên uy tín, thương hiệu của một nhà trường nói chung, trường trung học phổ thông nói riêng. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông lại bao gồm chất lượng của hoạt động dạy học, giáo dục; chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; chất lượng của các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh… Vì thế, phải xem quản trị các yếu tố này là những nội dung của quản trị chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông; từ đó thấy rõ sự tiếp nối, mối liên hệ giữa mô đun Quản trị chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông với các mô đun trước và sự cần thiết phải khai thác kiến thức từ các mô đun trước phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu mô đun Quản trị chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông.

Khóa bồi dưỡng mô đun “Quản trị chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông” tập trung vào những vấn đề cơ bản, chủ yếu của quản trị chất lượng giáo dục trong trường trung học phổ thông nói chung và quản trị chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nói riêng. Các nội dung của mô đun được xây dựng vừa dựa trên tiếp cận về quản trị chất

lượng giáo dục, vừa dựa trên tiếp cận về hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý. Các cách tiếp cận này không chỉ mang tính hiện đại mà còn phù hợp với bối cảnh thực tiễn của quản lý giáo dục và quản trị nhà trường ở nước ta hiện nay.

Mục tiêu chung của mô đun nhằm hướng dẫn cán bộ quản lý (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) trường trung học phổ thông thực hiện quản trị chất lượng giáo dục.

Mô đun được thiết kế theo phương pháp kết hợp giữa bồi dưỡng trực tuyến và bồi dưỡng trực tiếp, trong đó có 07 ngày tự học online qua hệ thống LMS trước khi tập huấn trực tiếp; 02 ngày tập huấn theo phương thức trực tiếp nhằm tăng cường sự tương tác giữa báo cáo viên với học viên và giữa học viên với học viên, chú trọng hoạt động trải nghiệm và thực hành nhằm tạo ra các sản phẩm cụ thể theo kết quả cần đạt của khoá bồi dưỡng, sau đó học viên có 07 ngày để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ học tập, làm bài tập cuối khoá và nộp bài tập này trên hệ thống học tập trực tuyến.

Tài liệu của mô đun được biên soạn dành cho hai đối tượng là người hướng dẫn và người tham gia. Các nguồn học liệu phục vụ cho tập huấn được xây dựng giúp báo cáo viên và học viên sử dụng một cách thuận tiện, hiện quả. Trong quá trình tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ học tập, kiểm tra đánh giá kết quả học tập…

Bài tập trắc nghiệm cuối khóa module 5 chương trình tổng thể

1. Chọn đáp án đúng nhất

“Chấp nhận học sinh với giá trị hiện tại, khác biệt, điểm mạnh hay điểm yếu thậm chí đối ngược với giáo viên mà không phán xét hay phê phán học sinh” là biểu hiện của yêu cầu đạo đức nào trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở?

Tôn trọng học sinh

Không phán xét học sinh

Giữ bí mật

Trung thực và trách nhiệm

2. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ phù hợp vào chỗ trống trong phát biểu sau:

“Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học là hoạt động trợ giúp của giáo viên và các lực lượng khác hướng đến tất cả học sinh trong nhà trường, nhằm đảm bảo sức khỏe thể chất và …ổn định cho mỗi học sinh, tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham gia học tập, rèn luyện và phát triển bản thân”.

Tâm thần

Sinh lí

Tâm lí

Tinh thần

3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các biểu hiện phù hợp với kĩ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh THCS trong hoạt động giáo dục và dạy học:

Câu hỏiTrả lời
Quan tâm, hiểu sự kiện, suy nghĩ của học sinh và đón nhận suy nghĩ, cảm xúc của học sinhKĩ năng lắng nghe
Đặt mình vào vị trí của học sinh để hiểu biết sâu sắc, đầy đủ về tâm tư, tình cảm của học sinhKĩ năng thấu hiểu
Diễn đạt lại suy nghĩ, cảm xúc của học sinh để kiểm tra thông tin và thể hiện sự quan tâm, lắng nghe học sinhKĩ năng phản hồi
Đưa ra chỉ dẫn, gợi ý giúp học sinh đối diện và tìm kiếm các giải pháp để giải quyết vấn đề khó khăn, vướng mắc dựa trên thế mạnh của bản thânKĩ năng hướng dẫn

Tài liệu đang được cập nhật..............

Đáp án trắc nghiệm Module 5 môn Vật lý THCS được VnDoc chia sẻ trên đây. Hy vọng thông qua tài liệu này sẽ giúp ích cho quý thầy cô có thêm tài liệu tham khảo để thể so sánh đối chiếu với bài làm của chính mình. VnDoc sẽ liên tục cập nhật bài tập và đáp án Mô đun 5 chính vì thế đừng quên theo dõi VnDoc nhé!

Đánh giá bài viết
3 1.710
Sắp xếp theo
    Dành cho Giáo Viên Xem thêm