Đề cương ôn tập học kì 1 môn Lịch sử lớp 5 năm 2019 - 2020

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Lịch sử lớp 5

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Lịch sử lớp 5 năm 2019 - 2020 được VnDoc sưu tầm chọn lọc là tài liệu ôn tập rất tốt dành cho học sinh lớp 5 tham khảo, củng cố lại kiến thức môn Lịch sử, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 sắp tới.

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Lịch sử lớp 5

Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1) Hằng năm nước ta lấy ngày nào là ngày kỉ niệm cách mạng tháng Tám thành công.

A. 19/8

B. 23/8.

C. 25/8

D. 28/8

2) Mở đầu cho bản tuyên ngôn độc lập, bác hồ đã khẳng định Quyền cơ bản nào của nhân dân.

A. Quyền được sống.

B. Quyền được tự do

C. Quyền mưu cầu hạnh phúc

D. Cả 3 ý trên.

3) Để cứu đói cho đồng bào gặp khó khăn chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi nhân dân cả nước hưởng ứng phong trào nào?

A. Lập hũ gạo cứu đói, ngày đồng tâm.

B. Lập ra quỹ đảm phơ quốc phòng.

C. Mở lớp bình dân học vụ

4) Ngay sau cách mạng tháng Tám thành công, lực lượng quân sự nào có mỈt ở nước ta:

A. Quân đội Pháp

B. Quân đội Pháp, và Tưởng giới Thạch

C. Quân đội Anh

D. Quân đội Mĩ

5) Nhân vật lịch sử tiêu biểu nhất trong giai đoạn lịch sư 1858- 1945 là:

A. Trương Định

B. Tôn Thất Thuyết

C. Phan Bội Châu

D. Hồ Chí Minh.

6. Sự kiện tiêu biểu nhất trong giai đoạn lịch sử 1858-1945 là.

A. Cuộc phản công ở kinh thành Huế.

B. Phong trào Đông Du

C. Xô Viết - Nghệ Tĩnh

D. Cách mạng tháng Tám.

Câu 2. Nguyễn Trường Tộ trình lên vua Tự Đức bản điều trần đề nghị điều gì ? (Nêu những đề nghị đổi mới đất nước của Nguyễn Trường Tộ ?)

Mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều nước, thuê chuyên gia nước ngoài đến giúp chúng ta khai thác tài nguyên. Mở trường dạy đóng tàu, đúc súng, sử dụng máy móc.

Câu 3/ Với lòng yêu nước thương dân, Nguyễn Tất Thành đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào ? (05 / 6 / 1911)

Câu 4./ Sau Cách mạng tháng tám, nhân dân ta đã làm gì để chống giặc dốt ?

Thực hiện phong trào xoá nạn mù chữ, mở thêm trường học, mở lớp bình dân học vụ, với phương trâm : “Người biết nhiều dạy người biết ít, người biết ít dạy người chưa biết”. Chỉ trong một thời gian ngắn giặc dốt được đẩy lùi.

Câu 5/ Phong trào Đông Du gắn liền với tên nhà yêu nước nào ? (Phan Bội Châu)

Câu 6/ “ Mồ chôn giặc Pháp” là tên gọi của địa danh nào ? (Việt Bắc)

Câu 7/ Trong những năm 1930-1931, ở Nghệ Tĩnh đã diễn ra phong trào gì ?

(Xô viết Nghệ Tĩnh)

Câu 8/ Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu đông 1950 ?

- Khai thông biên giới Việt -Trung.

- Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.

- Ta giành được thế chủ động và đẩy địch vào thế bị động.

- (Chứng minh sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ.)

- (Khẳng định tinh thần đoàn kết chiến đấu của quân và dân ta; cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân ta.)

Câu 9/ Nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Từ đây Cách mạng Việt Nam có một tổ chức tiên phong lãnh đạo, đưa cuộc đấu tranh của nhân dân ta đi theo con đường đúng đắn.

>> Tham khảo toàn bộ nội dung đề cương tại file tải về.

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Lịch sử lớp 5 năm 2019 - 2020 bao gồm hệ thống toàn bộ kiến thức trong chương trình Sử lớp 5. Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
64 11.835
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 5

    Xem thêm