Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Hình học lớp 6 - Đề 3

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Hình học lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Hình học lớp 6 - Đề 3 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập sẽ giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập chương trình học Toán 6 chương 2, ôn thi giữa học kì 2 lớp 6 và cuối học kì 2 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 - Hình học - Đề 3

Câu 1. (4 điểm) Chứng tỏ rằng Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Toán 6thì Ot là tia phân giác của góc xOy

Câu 2. (6 điểm) Trên đường thẳng a lấy các điểm M, N, P, Q theo thứ tự đó. Gọi O là điểm nằm ngoài đường thẳng a. Biết ˆMON=40o,ˆPOQ=20o,ˆMOP=90o. Tính ˆNOP,ˆNOQ,ˆMOQ.

Đáp án đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

(4đ)

Vẽ hình đúng

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Toán 6

Chứng tỏ tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy

Chứng tỏ tia Ot là tia phân giác của góc xOy

Câu 2

(6đ)

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Toán 6

Chỉ rõ tia ON nằm giữa hai tia OM, OP nên có

ˆAOB+ˆBOC=180o

Biết ˆAOB=60o⇒ˆBOC=180o−60o=120o

Chỉ rõ OP nằm giữa hai tia ON, OQ nên có

ˆNOP+ˆPOQ=ˆNOQ

Từ đó tính được: ˆNOQ=80o

Chỉ rõ tia OP nằm giữa hai tia OM, OQ nên có:

ˆMOP+ˆPOQ=ˆMOQ

Từ đó tính được: ˆMOQ=110o

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Hình học lớp 6 - Đề 3 bao gồm 2 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu cho các em học sinh ôn luyện Toán hình học 6 Chương 2 về Góc.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Môn Địa lý, Môn Lịch sử ....và các đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 454
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 Xem thêm