Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Hình học lớp 6 - Đề 1

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Hình học lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Hình học lớp 6 - Đề 1 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập sẽ giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập chương trình học Toán 6 chương 2, ôn thi giữa học kì 2 lớp 6 và cuối học kì 2 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 - Hình học - Đề 1

Câu 1. (4 điểm) Trên tia Ox lấy các điểm A, B, C, M sao cho OA = 4cm, OB = 6cm, OC = 8cm, OM = 5cm. Hãy kết hợp một phương án ở cột 1 với một phương án ở cột 2 để được khẳng định đúng.

Cột 1

Cột 2

a.Điểm A là trung điểm của đoạn thẳng

b. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng

c. Điểm B là trung điểm của đoạn thẳng

d. Độ dài đoạn thẳng AB bằng độ dài đoạn thẳng

1. AB

2. BC

3. OC

4. OA

5. AC

Câu 2.(6 điểm) Điền vào chỗ “…” để được mệnh đề đúng :

a) Nếu điểm E nằm giữa 2 điểm M, N và……………………..thì điểm E là trung điểm của đoạn thẳng MN.

b) Nếu điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB thì CA = CB = ……………….

Đáp án đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

a-3 ; b – 1; c – 5 ; d – 2.

4 điểm

Câu 2

a)Nếu điểm E nằm giữa hai điểm M, N và điểm E cách đều M, N thì điểm E là trung điểm của đoạn thẳng MN.

3 điểm

b) Nếu điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB thì

CA\ =\ CB\ =\frac{AB}{2}

3 điểm

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Hình học lớp 6 - Đề 2 bao gồm 2 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu cho các em học sinh ôn luyện Toán hình học 6 Chương 2 về Góc.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Môn Địa lý, Môn Lịch sử ....và các đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
18 2.156
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 Xem thêm