Đề kiểm tra 45 phút môn Hình học lớp 11 Chương 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn: Hình học - Lớp: 11– Ban: bản
Thời gian làm bài: 45 phút
Họ, tên thí sinh:......................................................Lớp..........
đề thi 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,5 điểm)
Học sinh lựa chọn câu trả lời điền vào bảng sau:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 1: Trong mặt phẳng
Oxy
, cho đường tròn
2 2
( ) : 2 2 16C x y
. Phép đồng dạng
được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm
tỉ số
1
2
k
phép tịnh tiến theo
1;2u
sẽ biến
C
thành đường tròn
, .C I R
Khẳng định nào đúng ?
A.
1;4I
2.R
B.
2;2I
2.R
C.
0;3I
2.R
D.
1;1I
4.R
Câu 2: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau :
A. Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng.
B. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho.
C. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.
D. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
Câu 3: Cho đường tròn
 
2
2
: 1 ( 2) 9C x y
. Phép tịnh tiến theo
1; 2v
biến đường
tròn
C
thành đường tròn
, .C I R
Khẳng định nào dưới đây đúng ?
A.
2; 4I
3.R
B.
0;0I
9.R
C.
0; 4I
3.R
D.
0;0I
3.R
Câu 4: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của phép đồng dạng ?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó.
B. Biến đường tròn thành đường tròn bằng nó.
C. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự của ba điểm đó.
D. Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng.
Câu 5: Cho đường thẳng
: 2 3 1 0d x y
. Xét
,90O
Q d d
. Tìm vec tơ chỉ phương
u
của đg
thẳng
d
.
A.
2; 3u
. B.
3;2u
.
C.
3; 2u
. D.
2; 3u
.
Câu 6: Hãy tìm khẳng định sai ?
A. Phép quay là phép dời hình. B. Phép tịnh tiến là phép dời hình.
C. Phép vị tự là phép dời hình. D. Phép đồng nhất là phép dời hình.
Câu 7: Cho phép vị tự tâm
tỉ số
2k
biến điểm M thành
'M
. Đẳng thức nào sau đây
đúng ?
A.
' 2AM AM
. B.
1
'
3
AM AM
.
C.
1
'
2
AM AM
. D.
3 'AM AM
.
Câu 8 : Trong mặt phẳng
Oxy
, cho
1;5 , 3;3 .A B
Phép đồng dạng tỉ số
1
2
k
biến điểm
thành
,A
biến điểm
thành
.B
Khi đó độ dài
A B
là:
A.
5
B.
2 5
C.
2
.
D.
2 2
Câu 9: Cho đường tròn
( )C
:
2 2
( 1) 8x y
. Ảnh của
( )C
qua phép quay tâm
góc
90
o
là.
A.
2 2
( 1) 8x y
. B.
2 2
( 1) 8x y
.
C.
2 2
( 1) 8x y
.
D.
2 2
( 1) 8x y
.
Câu 10: Cho đường thẳng
: 2 3 0x y
2; 1u
.
'
u
T
có phương trình là:
A.
2 1 0x y
. B.
2 1 0x y
.
C.
2 1 0x y
. D.
2 3 0x y
.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 11: Cho điểm
2; 2M
. Tìm điểm
M
ảnh của điểm M qua phép quay tâm
, góc
quay
90
o
.
A.
2; 2M
. B.
2;2M
.
B. C.
2; 2M
. D.
2;2M
.
Câu 12: Trong măt phẳng
Oxy
, cho điểm
5; 6A
. Tìm ảnh của A qua phép dời hình có được
bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo
3;4u
phép quay tâm
góc quay
bằng
0
90
?
A.
2;2A
. B.
2; 2A
.
C.
2;2A
. D.
2; 2A
.
Câu 13: Phép tịnh tiến theo vec tơ
u
biến hai điểm
,M N
thành điểm
,M N
Chọn khẳng định
đúng ?
A.
.M N u MN
 

. B.
.M N MN
 
C.
' . .OM u OM
D.
. .M N u MN
 
Câu 14: Cho điểm
1;2M
. Tìm điểm
M
ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo véc
2; 1v
.
A.
' 3; 3M
. B.
' 3;1M
.
C.
' 1;3M
. D.
' 3;3M
.
Câu 15: Cho hai điểm
(3;1)M
(2; 1)M
nếu
'
v
T M M
thì
v
T
biến điểm
( 2;2)A
thành
điểm
A
?
A.
( 3;2)A
. B.
( 3;4)A
.
C.
( 1;0)A
. D.
( 3;0)A
.
II. PHẦN TỰ LUẬN (2,5 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Trong mặt phẳng Oxy , Cho đường thẳng
Tìm phương trình đường thẳng d
là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vecto
Bài 2 : (1 điểm)
Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn
( )C
:
2 2
3 5 4x y
Tìm ảnh của đường tròn
( )C
qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm O góc quay
0
90
phép tịnh tiến theo vecto
(3;1)u
?

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 1 gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 45 phút, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho bài kiểm tra 45 phút lần 1.

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 bao gồm 2 phần cả trắc nghiệm và tự luận giúp các em học sinh hệ thống toàn bộ kiến thức được học trong chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng. Mời các em tham khảo để làm quen với nhiều dạng đề kiểm tra 45 phút khác nhau, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các bài kiểm tra định kì. Đây cũng là tài liệu hay cho thầy cô giáo tham khảo ra đề. Sau đây mời các bạn tải về tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 45 phút môn Hình học lớp 11 Chương 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 277
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm