Đề kiểm tra môn Âm nhạc lớp 9 - Đề 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ÂM NHẠC, LỚP 9

Đề 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

I. Trắc nghiệm khách quan

Trả lời những câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ A, B, C hoặc D (mỗi câu chỉ có một đáp án đúng).

Câu 1. Câu hát ...giọt mưa bay bay bên ta có trong bài hát nào?
A. Bóng dáng một ngôi trường C. Nối vòng tay lớn
B. Nụ cười D. Lí kéo chài

Câu 2. Trong các quãng sau, quãng nào là quãng 5?

Câu 3. Dịch giọng là gì?
A. Từ nhịp chuyển thành nhịp .
B. Chuyển dịch độ cao-thấp của một bài hát cho phù hợp với tầm cữ giọng của người hát.
C. Từ giọng trưởng chuyển thành giọng thứ.
D. Thay đổi trường độ các nốt trong bản nhạc nhưng vẫn giữ nguyên cao độ.

Câu 4. Hợp âm là gì?
A. Sự kết hợp của ba, bốn hoặc năm âm cách nhau một quãng 2.
B. Sự kết hợp của ba, bốn hoặc năm âm cách nhau một quãng 3.
C. Sự kết hợp của ba, bốn hoặc năm âm cách nhau một quãng 4.
D. Sự kết hợp của ba, bốn hoặc năm âm cách nhau một quãng 5.

Câu 5. Đây là tiết tấu mở đầu của bài TĐN nào?

A. TĐN số 1- Cây sáo C. TĐN số 3- Lá xanh
B. TĐN số 2- Nghệ sĩ với cây đàn D. TĐN số 4- Cánh én tuổi thơ

Câu 6. Nhạc sĩ Trai-côp-xki là người nước nào?
A. Đức B. Ba Lan C. Nga D. Áo

Câu 7. Bài hát nào là ca khúc phổ thơ?
A. Hạt gạo làng ta C. Nụ cười
B. Bóng dáng một ngôi trường D. Mẹ yêu con

II. Tự luận

Hãy hoàn thành các bài tập sau đây.

Câu 8. Chép lời bài hát Nối vòng tay lớn, từ Rừng núi dang tay đến một vòng Việt Nam.

Câu 9. Hãy viết cảm nhận của em về bài hát Bóng dáng một ngôi trường (viết dưới 50 chữ).

Đánh giá bài viết
1 2.489
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 9 Xem thêm