Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017 là đề khảo sát chất lượng lần 3 được các thầy cô giáo trường THPT Đồng Đậu ra đề, nhằm kiểm tra kiến thức học sinh giữa học kì II lớp 10. Đề thi có đáp án đi kèm, hi vọng sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả, đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra sắp tới.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Thủ Đức, TP. HCM năm 2015 - 2016

Mời làm: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017 Online

MA TRẬN ĐỀ KSCL LẦN 3 NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: TOÁN 10
Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Chủ đề

Mức độ nhận thức

Tổng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1. Mệnh đề, tập hợp

Câu 1

1 điểm

1

2. Hàm số bậc nhất, bậc hai

Câu 2

1 điểm

1

3. Phương trình bậc nhất, bậc hai

Câu 3

1 điểm

1

4. Hệ phương trình

Câu 4

1 điểm

1

5. Bất phương trình

Câu 5

1 điểm

1

6. Phương trình, bất phương trình vô tỷ

` Câu 6

1 điểm

1

7. Hệ thức lượng trong tam giác

Câu 7

1 điểm

1

8. Phương trình đường thẳng

Câu 8

1 điểm

1

9. Véc tơ

Câu 9

1 điểm

1

10. Bất đẳng thức

Câu 10

1 điểm

1

Tổng

4

2

3

1

10

Nội dung đề khảo sát chất lượng lần 3 môn Toán lớp 10

TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU

Mã đề: 500

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3

NĂM HỌC 2016-2017 – MÔN: TOÁN 10

Thời gian làm bài: 90 phút (Đề có 10 câu)

Câu 1. (1 điểm). Xác định tập hợp A ∩ B với: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

Câu 2. (1 điểm). Xác định parabol (P): y = ax2 + bx + c, biết (P) đi qua 2 điểm A(0; -3) và B(-2; 5).

Câu 3. (1 điểm). Giải phương trình: |4x + 1| = x2 + 2x -2.

Câu 4. (1 điểm). Giải hệ: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

Câu 5. (1 điểm). Giải bất phương trình: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

Câu 6. (1 điểm). Giải bất phương trình: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

Câu 7. (1 điểm). Tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c và đường trung tuyến AM = c. Chứng minh rằng: sin2A = 2(sin2B - sin2C).

Câu 8. (1 điểm). Viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB biết: A(1; -2), B(3; 4).

Câu 9. (1 điểm). Cho A(-1; 2), B(-2; -4), C(3; 5).

Tìm tọa độ đỉnh D để ABDC là hình bình hành.

Câu 10. (1 điểm). Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác không nhọn.

Chứng minh rằng: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

..................HẾT................

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:............................................; Số báo danh:......................................

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 1.568
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 10 Xem thêm