Đề thi học kì 1 lớp 11 môn GDCD trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019-2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 1/10 - đề thi 801
SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
Đề thi 04 trang
ĐỀ THI: 801
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM HỌC 2019 - 2020
ĐỀ THI MÔN: GDCD- LỚP 11
Thời gian làm bài 50 phút; Không kể thời gian giao đề./.
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 81: Trong quá trình tiền đưa vào lưu thông, công thức T- H thể hiện quá trình nào dưới đây?
A. Bán hàng hóa. B. Mua bán hàng hóa.
C. Mua hàng hóa. D. Hàng đổi hàng.
Câu 82: Nhận thấy nhu cầu rất cao về rau đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Yên Lạc anh
K đã chuyển t đất trồng lúa sang trồng rau sạch cung cấp trên thị trường. Anh K đã vận dụng chức năng
nào dưới đây của thị trường?
A. Thực hiện giá trị giá trị sử dụng. B. Điều tiết sản xuất tiêu dùng.
C. Lưu thông của thị trường. D. Thước đo giá trị của thị trường.
Câu 83: 1m vải = 5kg thóc. Vải thóc trao đổi được cho nhau dựa trên điểm chung đều sản phẩm của
lao động. Giả định 1m vải phải dệt trong 5h, 5kg thóc cũng mất 5h lao động. Thực chất hai hàng hóa này
trao đổi với nhau về 5h lao động. Nội dung trên thể hiện thuộc tính nào dưới đây của hàng hóa?
A. Giá trị sử dụng. B. Giá trị. C. Giá trị hội. D. Giá trị biệt.
Câu 84: Do phải nâng cao năng suất lao động, giảm thời gian lao động biệt nên công ty G đã trang bị
máy móc hiện đại. Công ty G đã chịu tác động nào của quy luật giá trị?
A. Yêu cầu cạnh tranh lành mạnh. B. Điều tiết sản xuất lưu thông hàng hóa.
C. Phân hóa giàu nghèo. D. ch thích lực lượng sản xuất phát triển.
Câu 85: Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất lưu thông hàng hóa xuất phát từ
A. nguồn lao động dồi dào trong hội. B. sự thay đổi cung cầu trong hội.
C. sự gia tăng sản xuất hàng hóa. D. sự tồn tại nhiều chủ sở hữu.
Câu 86: Anh G đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Mỗi tháng tổng thu nhập của anh được khoảng 45
triệu tiền Việt Nam. Mỗi tháng anh thuê nhà hết 4 triệu, tiền ăn uống hết 6 triệu, tiền chi tiêu lặt vặt hết 3
triệu, anh cất trữ 2 triệu lấy 10 triệu mua hàng Nhật gửi về cho em gái bán. 20 triệu anh gửi về nhà cho
bố mẹ trả nợ. Số tiền nào dưới đây của anh G thực hiện chức năng thanh toán?
A. 4 triệu, 6 triệu, 3 triệu 20 triệu. B. 4 triệu, 6 triệu, 3 triệu 10 triệu.
C. 10 triệu, 20 triệu, 4 triệu, 6 triệu, 3 triệu. D. 10 triệu, 2 triệu, 20 triệu, 4 triệu, 6 triệu.
Câu 87: Công ty VP chuyên cung cấp thực phẩm sạch uy tín trên thị trường Việt Nam. vậy,
công ty VP đã liên kết với các trang trại chăn nuôi cung cấp thịt gia súc, gia cầm cho chuỗi cửa hàng nên
được người tiêu dùng rất tin tưởng. Ngoài ra, công ty còn trồng sản xuất các sản phẩm truyền thống đạt
tiêu chuẩn Việt Gap. Nhu cầu tiêu dùng tăng nên công ty VP nhập thêm thịt bò, lợn, gà, một số loại rau,
củ, quả từ Nhật Bản, Hàn Quốc về bán. Do giá c cao vậy thịt bò, gà, lợn của công ty không n được.
Những loại hàng hóa nào dưới đây của công ty VP được thị trường Việt Nam thừa nhận giá trị giá trị
sử dụng?
A. Thịt bò, gà, lợn nhập khẩu các sản phẩm truyền thống của công ty .
B. Rau, củ, quả nhập khẩu các sản phẩm truyền thống của công ty.
C. Thịt bò, gà, lợn, rau, củ, quả nhập khẩu các sản phẩm truyền thống của công ty.
D. Các loại thực phẩm truyền thống của công ty.
Câu 88: Tiền t thực hiện chức năng thước đo
A. giá trị. B. tiêu dùng. C. thời gian lao động. D. giá trị sử dụng.
Câu 89: Trên thị trường ba người cùng sản xuất một loại hàng hóa. Người thứ nhất sản xuất hết 10 giờ,
người thứ hai sản xuất hết 7,5 giờ, người thứ ba sản xuất hết 7 giờ. Trên thị trường, người tiêu dùng chỉ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 2/10 - đề thi 801
thừa nhận mua bán hàng hóa đó với thời gian 8 giờ. Vậy 10 giờ, 7,5 giờ, 7 giờ lao động thời gian
lao động
A. giá trị biệt. B. giá trị cần thiết. C. hội cần thiết. D. biệt.
Câu 90: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói đến ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với nhân?
A. Đáp ứng nhu cầu về vật chất tinh thần. B. Tạo điều kiện cho mỗi người việc làm.
C. Khắc phục sự tụt hậu về kinh tế. D. điều kiện để chăm sóc sức khỏe.
Câu 91: ba nhóm thợ may, nhóm S làm xong công việc hết 3h, nhóm M làm xong hết 4 giờ, nhóm N
làm xong hết 5 giờ, nhóm L làm xong hết 2 giờ. Trong đó hội chấp nhận công việc đó là 4 giờ. Nhóm
thợ may nào vận dụng sai quy luật giá trị?
A. Nhóm L. B. Nhóm N. C. Nhóm M. D. Nhóm S.
Câu 92: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vấn đề cốt lõi của khái niệm cạnh tranh?
A. Tính hai mặt của cạnh tranh. B. Tính chất của cạnh tranh.
C. Các chủ thể kinh tế tham gia cạnh tranh. D. Mục đích của cạnh tranh.
Câu 93: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của thực tiễn đối với nhận thức?
A. Thực tiễn mục tiêu của nhận thức. B. Thực tiễn sở của nhận thức.
C. Thực tiễn động lực của nhận thức. D. Thực tiễn quyết định các hoạt động nhận thức.
Câu 94: Quan hệ về số lượng hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa giá trị sử dụng khác nhau nội dung
của khái niệm nào dưới đây?
A. Giá trị hàng hóa. B. Giá trị sử dụng.
C. Giá trị trao đổi. D. Lượng giá trị hàng hóa.
Câu 95: S ganh đua đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa để thu được
nhiều lợi nhuận
A. cạnh tranh. B. thi đua. C. kinh doanh. D. sản xuất.
Câu 96: Công ty nước mắm PG đưa những thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến sản phẩm nước mắm
LT. Công ty PG đã thể hiện mặt hạn chế nào dưới đây của cạnh tranh?
A. Phân hóa giàu- nghèo. B. Thủ đoạn phi pháp, bất lương.
C. Làm rối loạn thị trường. D. Đầu tích trữ.
Câu 97: Hai năm trở lại đây đại dịch lợn xảy ra thường xuyên nên ngành chăn nuôi gặp nhiều rủi ro.
vậy, ông P đã chuyển từ chăn nuôi lợn thịt để bán chuyển sang trồng các loại nấm cung cấp cho thị trường.
Để tăng năng suất lao động chất lượng sản phẩm, ông đặt mua phôi nấm i uy tín, mua máy trộn,
lọc nguyên liệu cấy phôi đảm bảo 100% phôi nấm phát triển tốt trên giá thể. Việc làm của ông P đã chịu
sự tác động nào dưới đây của quy luật giá trị?
A. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển thừa nhận giá trị giá trị sử dụng.
B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển thông tin thị trường.
C. Điều tiết sản xuất phân hóa giàu nghèo.
D. Điều tiết sản xuất lưu thông, kích thích lực lượng sản xuất phát triển.
Câu 98: Thị trường lĩnh vực trao đổi mua bán đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để
xác định
A. giá trị sử dụng của hàng hóa, dịch vụ.
B. chất lượng số lượng thị hiếu khách hàng.
C. giá trị giá trị sử dụng của hàng hóa, dịch vụ.
D. giá cả số lượng hàng hóa, dịch vụ.
Câu 99: Hiện tượng sale hay “xả hàng” hiện nay của nhiều cửa hàng thể hiện họ đã vận dụng tốt
A. quy luật giá trị trong sản xuất. B. quy luật giá trị trong lưu thông.
C. các yếu tố của sản xuất. D. chức năng của thị trường.
Câu 100: “Con trâu đi trước, cái cày theo sau” nói đến yếu t nào dưới đây trong quá trình lao động?
A. Đối tượng lao động. B. liệu lao động.
C. Sức lao động. D. Nguyên liệu lao động.
Câu 101: Trong liệu lao động điện, nước, thủy lợi, đường xá, thông tin liên lạc….. được gọi
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 3/10 - đề thi 801
A. công cụ lao động. B. hệ thống bình chứa. C. kết cấu hạ tầng. D. đối tượng lao động.
Câu 102: Trong bài thơ “Bài ca vỡ đất” của Hoàng Trung Thông viết: “Bàn tay ta làm nên tất cả/ sức
người, sỏi đá cũng thành cơm”. Câu thơ trên thể hiện vai trò quan trọng quyết định của
A. công cụ lao động. B. liệu lao động. C. sức lao động. D. đối tượng lao động.
Câu 103: Nội dung nào dưới đây thể hiện cách thức vận động phát triển của sự vật, hiện tượng?
A. Chất - lượng. B. Phủ định.
C. Mâu thuẫn. D. Phủ định biện chứng.
Câu 104: Một trong những vai trò của sản xuất của cải vật chất
A. tác động đến sự tồn tại của hội. B. ảnh hưởng đến sự tồn tại hội.
C. sở tồn tại của hội. D. thay đổi sự tồn tại hội.
Câu 105: Lượng dùng để chỉ những thuộc tính vốn của sự vật hiện tượng,
A. chưa làm thay đổi về chất của sự vật, hiện tượng.
B. biểu thị trình độ phát triển, quy mô, tốc độ.
C. đã làm thay đổi về chất của sự vật, hiện tượng.
D. phân biệt với sự vật hiện tượng khác.
Câu 106: Mâu thuẫn một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập vừa
A. thống nhất với nhau, vừa bài trừ nhau. B. đấu tranh với nhau, vừa gạt bỏ nhau.
C. thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau. D. đấu tranh với nhau, vừa chống chọi nhau.
Câu 107: Bạn H đưa em trai đi học tại trường mầm non Ban Mai. Khi bạn H vào trong trường thấy chị kế
toán đang thu tiền nhập học của học sinh. T đang trồng rau ngoài vườn của trường. lao công đang
vệ sinh các dãy nhà sân trường. Trong lớp các em đang hát. Tại phòng họp các đang trao đổi
chuyên môn. Nhìn ra cổng trường nhiều phụ huynh đưa con mình đi học. Những ai dưới đây tham gia
hoạt động sản xuất của cải vật chất?
A. Các em trong lớp, các cô, phụ huynh bạn H.
B. Các em, phụ huynh, T lao công.
C. Chị kế toán, T, bạn H phụ huynh.
D. Chị kế toán, T, lao công.
Câu 108: Hoạt động mục đích, ý thức của con người làm biến đổi c yếu tố của tự nhiên cho phù
hợp với nhu cầu của con người
A. sản xuất của cải vật chất. B. sức lao động.
C. đối tượng lao động. D. lao động.
Câu 109: ng xe máy Honda trên thị trường Việt Nam thường xuyên tổ chức các chương trình bảo
dưỡng xe miễn phí, điều này phản ánh quy luật nào trong sản xuất lưu thông hàng hóa?
A. Cạnh tranh. B. Giá trị. C. Cung - cầu. D. Lưu thông tiền tệ.
Câu 110: Câu nói “Thương trường như chiến trường” thể hiện nội dung o dưới đây của cạnh tranh?
A. Tính chất của cạnh tranh. B. Chủ thể của cạnh tranh.
C. Mục đích của cạnh tranh. D. Nguyên nhân của cạnh tranh.
Câu 111: Những yếu tố của tự nhiên lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi cho phù
hợp với mục đích của con người
A. vật chất tự nhiên. B. đối tượng lao động. C. liệu lao động. D. vật chất nhân tạo.
Câu 112: ch làm kem sữa dừa như sau: cho nước cốt dừa, sữa đặc, sữa tươi vào nồi khuấy đều đặt
lên bếp đun nhỏ lửa. Sau đó, cho lòng đỏ trứng , đường vào, dùng máy đánh trứng cầm tay đánh cho
bông xốp... Bạn trộn dừa tươi vào hỗn hợp, cho kem vào hộp lớn rồi để vào ngăn đông tủ lạnh. Quá trình
làm kem sữa dừa cần có đối tượng lao động nào dưới đây?
A. Nước cốt dừa, sữa đặc, sữa tươi, trứng, đường, dừa tươi.
B. Bếp, nồi, máy đánh trứng, tủ lạnh, dừa.
C. Bếp, nồi, máy đánh trứng, hộp, tủ lạnh.
D. Nước cốt dừa, sữa đặc, sữa tươi, trứng, máy đánh trứng, tủ lạnh.
Câu 113: Giá cả hàng hóa bao giờ cũng phải xoay quanh trục

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn GDCD trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 1 lớp 11 môn GDCD trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu để ôn tập nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn GDCD trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc tham khảo. Đề gồm 2 mã đề 801 và 807. Mỗi đề gồm 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm trong thời gian 50 phút và có đáp án kèm theo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn GDCD trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019-2020. Mong rằng qua đây bạn đọc có thể ôn tập tốt hơn môn Giáo dục công dân 11 nhé. Bạn đọc có thể tham khảo thêm môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 286
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm GDCD 11 Xem thêm