Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 trường THCS Long Mỹ, Vĩnh Long năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 trường THCS Long Mỹ, Vĩnh Long năm 2015 - 2016 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, là tài liệu ôn tập môn Sử hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 8. Đề thi có đáp án đi kèm, mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 trường THCS Tân Long năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2013 - 2014 huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Lịch sử

PHÒNG GD&ĐT MANG THÍT

TRƯỜNG THCS LONG MỸ

(Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN LỊCH SỬ – KHỐI LỚP 8

Thời gian làm bài: 60 phút

A - TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 0.25đ

1. Điều kiện cần và đủ để nước Anh tiến hành cách mạng công nghiệp là gì?

A. Tư bản, nhân công
B. Vốn, đội ngũ công nhân làm thuê
C. Tư bản, nhân công và sự phát triển khoa học kĩ thuật
D. Tư bản và các thiết bị máy móc

2. Ở Anh ngành nào được sử dụng máy móc trước tiên?

A. Đóng tàu B. Ngành dệt C. Khai mỏ D. Thuộc da

3. Trung Quốc Đồng minh hội là tổ chức của giai cấp nào?

A. Tư sản B. Vô sản
C. Công nhân và nông dân D. Phong kiến

4. Nguyên nhân nào dẫn đến sự thất bại của phái Gia-cô-banh:

A. Sự chống đối của Tư sản phản cách mạng
B. Mâu thuẫn của nội bộ, nhân dân xa rời chính phủ
C. Chỉ lo củng cố quyền lực
D. Tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính

5. Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, với sự hình thành hai giai cấp mới đó là gì?

A. Giai cấp tư sản và phong kiến
B. Giai cấp tư sản và vô sản
C. Giai cấp tư sản và tiểu tư sản
D. Giai cấp tư sản và nông dân

6. Người sáng lập ra Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là ai ?

A. Lê-Nin B. Các-Mác C. Ăng-ghen D. Nga hoàng

7. Vì sao Thái Lan còn giữ được độc lập, không bị thực dân xâm lược?

A. Nhà nước phong kiến Thái Lan còn mạnh
B. Thái Lan được Mĩ giúp đỡ
C. Là nước phong kiến nhưng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển
D. Thái Lan có chính sách ngoại giao khôn khéo

8. Đến cuối thế kỉ XIX ở châu Á có một quốc gia duy nhất phát triển thành nước đế quốc là:

A. Trung Quốc B. Ấn Độ C. Nhật Bản D. Xin-ga-po

9. Mặt hạn chế của tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền là gì?

A. phục vụ cho quyền lợi của giai cấp công nhân
B. phục vụ cho tầng lớp địa chủ phong kiến
C. phục vụ cho quyền lợi giai cấp tư sản
D. phục vụ cho các tầng lớp tham gia đấu tranh

10. Quá trình phát xít hóa ở Nhật Bản so với Đức có điểm nào khác nhau?

A. Do quân phiệt nắm quyền
B. Thực hiện quân sự hóa đất nước
C. Thủ tiêu nền dân chủ tư sản, xây dựng chủ nghĩa dân tộc cực đoan
D. Quá trình phát xít hóa kéo dài hơn, và gắn liền với việc xâm lược bành trướng ra bên ngoài

11. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất ,thắng lợi nghiêng về phe:

A. TBCN B. Đồng minh C. Hiệp ước D. Liên minh

12. Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ bằng sự kiện nào?

A. hòa ước Mác- xây B. hòa ước Béc-lin
C. hiệp ước Véc-xai D. hiệp ước Hắc-măng

B - TỰ LUẬN: (7 điểm)

1/ Trình bày cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) và những hậu quả của nó? (3đ)

2/ Vì sao ở Nga vào năm 1917 có tới hai cuộc cách mạng tháng Hai và tháng Mười? (1đ)

3/ Nêu nội dung và ý nghĩa cuộc Duy Tân Minh Trị 1868? (3đ)

Đáp án đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8

A - Trắc nghiệm: (3 điểm)

1. C 2. B 3. A 4. B 5. B 6. A

7. D 8. C 9. C 10. D 11. B 12. C

B - Tự luận: (7 điểm)

1/ Trình bày theo nội dung bày học (3đ)

2/ Vì cuộc cách mạng thứ nhất bùng nổ tháng Hai năm 1917 đã lật đổ chế độ Nga Hoàng và dẫn tới tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. Trước tình hình đó, Lênin và Đảng Bôn-sê-vích tiếp tục làm cuộc cách mạng thứ hai là cách mạng tháng Mười để lật đổ Chính phủ lâm thời tư sản, chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. (1đ)

3/ Trình bày theo nội dung bày học.

Đánh giá bài viết
2 3.422
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 8 Xem thêm