Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán trường THCS Nguyễn Thiện Thành, Cà Mau năm học 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected]m | Hotline: 024 2242 6188
MA TRN ĐỀ KIM TRA HKII
MÔN : TOÁN - LỚP 6 Năm học: 2020 2021
Cấp độ
Tên ch đề
Nhn biết
Vn dng
Tng
Cấp độ thp
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Ch đề 1:
Phân s
Nhn biết s
nghịch đảo,
p/s ti gin,
đổi hn s v
phân s, chia
phân s cho
phân s
Tính được s
hc sinh gii,
khá, TB, Yếu.
S câu:
S đim:
T l: %
4
2,0
20
1
0,5
5
5
2,5
25
1
1,5
15
11
6,5
65
Ch đề 2
Góc
Tia phân giác
ca mt góc,
hai góc k
V hình, xác
định tia nm
gia, tính s
đo một góc, tia
phân giác ca
mt góc
S câu:
S đim:
T l: %
2
1,0
10
1
0,5
5
1
2
20
4
3,5
35
Tng s câu:
Tng s đim:
T l: 100%
6
3,0
30
2
3,5
35
14
10,0
100
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected]m | Hotline: 024 2242 6188
I- PHN TRC NGHIM: (4,0 đim).
Trong mi câu sau, hc sinh chn mt chi in hoa đứng trước câu tr li
đúng rồi ghi ch cái in hoa đó ra giấy kim tra.
Câu 1. S nghịch đảo ca
6
11
là:
A.
11
6
B.
6
11
C.
6
11
D.
11
6
Câu 2. Khi rút gn phân
27
63
ta đưc phân s ti gin là:
A.
3
7
B.
3
7
C.
9
21
D.
9
21
Câu 3. Hn s
1
5
4
viết dưi dng phân s là:
A.
20
4
B.
21
4
C.
9
4
D.
51
4
Câu 4. Kết qu ca phép tính
53
:
24
bng
A.
15
8
B.
2
8
C.
10
3
D.
7
8
Câu 5.
3
4
ca 120 là:
PHÒNG GD & ĐT THI BÌNH
Trường THCS Nguyn Thin Thành
H và tên:............................................
Lp .....................................................
KIM TRA CHT LƯNG HC KÌ II
NĂM HC 2020 2021
- Môn: Toán 6
- Ngày: .../ .../ 2021
- Thi gian: 90 phút
(Không k thời gian giao đề)
* u ý: Đề kim tra này có ... trang. Hc sinh làm bài ra giy kim tra.
ĐỀ CHÍNH THC
ĐỀ CHÍNH THC
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected]m | Hotline: 024 2242 6188
A. 100
B. 60
C. 80
D. 90
Câu 6. Cho tia Ot là tia phân giác ca góc xOy, Biết góc xOy = 100
0
thì góc xOt bng?
A. 50
0
B. 100
0
C. 180
0
D. 200
0
Câu 7. Trên cùng mt na mt phng b cha tia Ox v góc xOy = 30°, góc xOz = 65°
thì:
A. Tia Ox nm gia
hai tia Oy và Oz
B. Tia Oy nm gia
hai tia Oz và Ox
C. Tia Oz nm gia
hai tia Oy và Ox
D. Không có tia nào
nm gia 2 tia còn
li
Câu 8. Cho hai góc k bù trong đó có một góc bng 40
0
. Góc còn li bng bao nhiêu ?
A. 50
0
B. 120
0
C. 180
0
D. 140
0
II- PHN T LUN: (6,0 điểm)
Câu 1:(1,5 đim) Thc hin phép tính.
a)
36 7
35 9

b)
6 23
:
11 22
c)
15 10 15 3
17 13 17 13
Câu 2: (1,0 đim) Tìm
x
biết:
a)
21
35
x 
b)
7 3 4
2 5 15
x 
Câu 3:(1,5 đim) Khi 6 ca một trường có tng cng 120 hc sinh. Trong dp
tng kết cuối năm thống kê được: S hc sinh gii bng
6
1
s hc sinh c khi, s
hc sinh khá bng 40% s hc sinh c khi. S hc sinh trung bình bng
1
3
s hc
sinh c khi, còn li là hc sinh yếu. Tính s hc sinh mi loi.
Câu 4:(2,0 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Vẽ hai tia Oy,
Oz sao cho
·
0
30xOy
,
·
0
60xOz
.
a. Tia Oy có nằm giữa hai tia Ox và Oz không?
b. So sánh
·
yOz
·
xOy
.
c. Tia Oy có phải là tia phân giác của
·
xOz
không? Vì sao?
--- HẾT ---

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán có đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán trường THCS Nguyễn Thiện Thành, Cà Mau năm học 2020 - 2021 có đáp án sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

-------------------

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán trường THCS Nguyễn Thiện Thành, Cà Mau năm học 2020 - 2021, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu lớp 6 khác như môn Ngữ Văn 6, môn Toán 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 680
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán Xem thêm