Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 1

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Đề thi học 2 lớp 6 Tải nhiều
10 đề thi th học 2 môn Toán lớp 6
Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Ngữ Văn
Bộ đề thi học kì 2 môn Địa lớp 6
Bộ đề thi học kì 2 môn Vật lớp 6
Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6
Đề kiểm tra Sinh học lớp 6 học 2
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
….………………….
(Đề gồm 02 trang)
KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2020 - 2021
Môn: TOÁN Lớp 6
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0 điểm) Chọn một phương án trả lời đúng của mỗi câu
sau ghi vào giấy bài làm - dụ: Câu 1 chọn phương án A, ghi 1A.
Câu 1. Cho a s nguyên âm. Tích nào dưới đây một số nguyên dương?
A. 5.a. B. (–5).a. C. a.0. D. a.1.
Câu 2. Biết rằng 3 một ước của số nguyên a khác 0. Vậy số nào dưới đây cũng ước của a?
A. –3. B. 6. C. –6. D. 9.
Câu 3. Tích (–6).5 bằng tích nào dưới đây?
A. (–6).(–5). B. 6.5. C. (–2 3).5. D. 5.(–6).
Câu 4. Cho a, b, c các s nguyên. Tích a.(b + c) bằng
A. ab + c. B. ab + bc. C. ab + ac. D. b + ac.
Câu 5. Phân số Âm năm phần bảy được viết
A.
5
7
. B.
5
7
. C.
5
7
. D.
7
5
.
Câu 6. Phân số bằng phân số
4
9
A.
3
10
. B.
2
3
. C.
9
4
. D.
8
18
.
Câu 7. Phân số nào dưới đây phân số tối giản?
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
A.
3
5
. B.
9
18
. C.
8
10
. D.
.
Câu 8. Số nguyên a nào ới đây thỏa mãn
2 a
11 11
?
A. a = –2. B. a = 0. C. a = –3. D. a
Z.
Câu 9. Cho a, b, m các số nguyên, m khác 0. Tổng
a b
m m
bằng
A.
a b
m m
. B.
a b
m.m
. C.
a b
m
. D.
a b
.
Câu 10. Số đối của phân số
2
3
A.
3
2
. B.
3
2
. C.
2
3
. D.
3
2
.
Câu 11. Kết quả của phép chia
b
a :
c
(với a, b, c các số nguyên khác 0)
A.
a.c
b
. B.
a.b
c
. C.
b
a.c
. D.
c
a.b
.
Câu 12. Viết phân số
312
100
dưới dạng số thập phân
A. –31,2. B. –3,12. C. 3,12. D. –0,312.
Câu 13. Góc NMP đỉnh là
A. điểm N điểm P. B. điểm P. C. điểm M. D. điểm N.
Câu 14. Góc s đo bằng 180
0
gọi
A. góc nhọn. B. góc vuông. C. góc . D. góc bẹt.
Câu 15. Cho biết
0
A B 90
. Khi đó
A
B
gọi hai góc
A. nhau. B. phụ nhau. C. vuông. D. kề .
II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Bài 1: (2,25 điểm)
a) Tính giá trị c biểu thức sau:
A =
3 6 . 4 12
;
B =
3 7
. 2 .
5 10
b) Tìm x, biết:
3 5
2.x
4 6
.
Bài 2: (1,5 điểm)
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
a) Nguyên liệu để làm mứt gừng gồm gừng tươi, đường, muối một số nguyên liệu khác.
Khối lượng đường muối theo thứ tự bằng
1
2
0,5% khối lượng gừng tươi. Vậy nếu làm mứt
từ 4kg gừng tươi t cần bao nhiêu kilogam đường bao nhiêu gam muối?
b) Cho m, n hai số nguyên khác 0 thỏa mãn
6 1
1
m n
. Chứng minh m
n.
Bài 3: (1,25 điểm)
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy, Oz sao cho
0
xOy 40
,
0
xOz 80 .
a) Tính s đo c yOz.
b) Chứng tỏ tia Oy tia phân giác của góc xOz.
----------------------------Hết---------------------------
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
….……………..
KIỂM TRA HỌC KỲ II
ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn : TOÁN Lớp : 6
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng ghi 1/3 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Đ/án
B
A
D
C
A
D
A
B
C
C
A
B
C
D
B
II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Bài
Lời giải
Điểm
1a
1,5đ
A =
3 6 . 4 12
= 3.( 4) 12
= –12 –12
= –24.
0,25
0,25
0,25
B =
3 7
. 2
5 10
=
3 14
5 10
=
3 7
5 5
=
10
5
= 2.
0,5
0,25
1b
0,75đ
3 5
2.x
4 6
=
9 10 1
12 12 12
0,25
ĐỀ 1

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 1 Có đáp án sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về toàn bộ đề thi và đáp án.

Đề thi bao gồm 15 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần cho các em học sinh tham khảo chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2 sắp tới. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới!

Đề thi, đề ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Toán

Ngoài Đề thi học kì 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 mới nhất trên, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
3 2.507
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán Xem thêm