Ma trận đề thi học kì 2 lớp 6 môn Vật lý năm 2020 - 2021

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 6 môn Vật lý năm 2020 - 2021 là cấu trúc đề thi, cách ra đề thi, bảng mô tả đánh giá đề thi học kì 2 môn Văn. Mời các bạn cùng tham khảo, chuẩn bị cho bài thi sắp tới.

I. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ KIỂM TRA

1. Phạm vi kiến thức: Kiểm tra kiến thức trong chương trình Vật lý lớp 6, gồm từ tiết 20 đến tiết 36 theo phân phối chương trình từ bài 16 đến bài 30/ SGK - Vật lý 6

2. Mục đích: Kiểm tra kiến thức của học sinh theo chuẩn kiến thức nằm trong chương trình học.

* Đối với Học sinh:

a. Kiến thức: Học sinh nắm được về máy cơ đơn giản, sự nở vì nhiệt của các chất, nhiệt kế, nhiệt giai, sự nóng chảy, sự đông đặc, sự bay hơi, ngưng tụ, sự sôi.

b. Kỹ năng: Vận dụng được những kiến thức trên để giải bài tập và giải thích một số hiện tượng.

c. Thái độ: Giúp học sinh có thái độ trung thực, độc lập, nghiêm túc, sáng tạo trong khi làm bài kiểm tra.

* Đối với giáo viên: Thông qua bài kiểm tra đánh giá được kết quả học tập học sinh, từ đó có cơ sở để điều chỉnh cách dạy của GV và cách học của HS hợp thực tế.

II. XÁC ĐỊNH HÌNH THỨC ĐỂ KIỂM TRA

- Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận (30% TNKQ, 70% TL).

Học sinh kiểm tra trên lớp.

III. BẢNG MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 6 MÔN VẬT LÝ - SỐ 1

TÊN

CHỦ ĐỀ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Sự nở vì nhiệt của các chất. Nhiệt kế - Nhiệt giai

(4 tiết)

- Biết các chất nở ra khi nóng lên co lại khi lạnh đi

- Biết các chất lỏng, rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau, các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.

- Biết nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ

- Hiểu được khi thể tích tăng thì khối lượng riêng và trọng lượng riêng giảm.

- Hiểu được nguyên lý của các loại nhiệt kế thông thường.

- Sử dụng được nhiệt kế đo nhiệt độ.

. - Vận dụng kiến thức về sự nở vi nhiệt để giải thích một số hiện tượng và ứng dụng thực tế.

- Giải bài tập nâng cao về sự nở vì nhiệt.

Số câu hỏi: 9

3

2

1

2

1

Số điểm: 4,75

0,75

0,5

2,0

0, 5

1, 0

Tỉ lệ: 47,5%

7,5%

5%

20%

5%

10%

2 . Sự chuyển thể của các chất.

(4 tiết)

- Biết các khái niệm về sự chuyển thể.

- Nêu được đặc điểm về nhiệt độ của quá trình nóng chảy, đông đặc.

- Hiểu được quá trình chuyển thể từ rắn sang lỏng của các chất.

- Hiểu được quá trình chuyển thể trong sự ngưng tụ của chất lỏng.

Vẽ được đường biểu diễn sự nóng cháy, sự đông đặc của các chất

-Nêu được nhiệt độ, thời gian trong quá trình nóng chảy, đông đặc

Số câu : 7

1

1

2

2

1

Số điểm: 5,25

0,25

2,0

0,50

0, 5

2.0

Tỉ lệ: 52,5%

5%

20%

5%

5%

20%

Tổng số câu: 16

Số câu; 5

Số câu: 5

Số câu:5

Số câu: 1

Tổng số điểm: 10

Số điểm:3,0

Số điểm: 3,0

Số điểm: 3,0

Số điểm: 1,0

Tỉ lệ: 100%

Tỉ lệ: 30%

Tỉ lệ: 30%

Tỉ lệ: 30%

Tỉ lệ: 10%

IV. BẢNG MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 6 MÔN VẬT LÝ - SỐ 2

Cấp độ

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1

Sự nở vì nhiệt

Hiểu được sự nở vì nhiệt của các chất

So sánh hiện tượng nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí.

Vận dụng kiến thức về sự nở vì nhiệt của chất khí để giải thích được một số hiện tượng và ứng dụng thực tế.

Số câu

1

1

1

3

Số điểm

0,5đ

0,5đ

3 đ

Tỉ lệ %

25%

5%

30%

Chủ đề 2

Nhiệt kế-Thang nhiệt độ

Nhận biết được một số nhiệt độ thường gặp theo thang nhiệt độ Xenxiut.

Giải thích được tại sao nhiệt kế y tế có phạm vi đo nhiệt độ từ 35 đến 42 độ C

Số câu

1

1

2

Số điểm

0,5đ

0,5

1 đ

Tỉ lệ %

5%

5%

10%

Chủ đề 3

Sự chuyển thể

Nhận biết sự bay hơi, sự ngưng tụ

Hiểu được sự bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ chất lỏng, gió và diện tích mặt thoáng chất lỏng.

Vận dụng được kiến thức về nóng chảy, đông đặc, bay hơi, ngưng tụ để giải thích được một số hiện tượng bay hơi trong thực tế

Số câu

2

1

2

3

Số điểm

2

Tỉ lệ %

10%

20%

30%

60%

T. số câu

5

1

4

15

T. số điểm

1,5đ

4,5đ

4,0đ

10đ

Tỉ lệ

15%

45%

40%

100%

Ngoài các bảng ma trận đặc tả trên, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi cuối năm đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
7 1.602
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Vật Lý

    Xem thêm