Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Bình Giang, Kiên Giang năm học 2016 - 2017

Đề thi cuối năm môn Địa lý lớp 6

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Bình Giang, Kiên Giang năm học 2016 - 2017 là đề kiểm tra cuối năm nhằm đánh giá chất lượng học tập môn Địa lý của các em học sinh lớp 6 trong học kì 2. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 6 trường THCS Hoàng Tá Thốn, Yên Thành năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 6 trường THCS Quang Trung, Thái Bình năm học 2016 - 2017

Phòng GD&ĐT Hòn Đất
Trường THCS Bình Giang

KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2016 – 2017
Môn: Địa lí Khối: 6
Thời gian 45 phút (không kể giao đề)

Câu 1: (2 điểm) Thế nào là mỏ nội sinh, mỏ ngoại sinh?

Câu 2: (3 điểm) Lớp vỏ khí chia thành mấy tầng? Trình bày vị trí, đặc điểm của tầng đối lưu.

Câu 3: (2 điểm) Tại sao nói các dòng biển lại ảnh hưởng lớn đến khí hậu các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua?

Câu 4: (3 điểm) Cho bảng số liệu về lượng mưa (mm) ở Thành phố Hồ Chí Minh:

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lượng mưa

18

14

16

35

110

160

150

145

158

140

55

25

Tính tổng lượng mưa trong năm.

Tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa (Tháng 5 - tháng 10).

Tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô (Tháng 11 - tháng 4).

Đáp án đề thi cuối năm môn Địa lý lớp 6

Câu 1: (2 điểm)

Mỏ nội sinh: là những mỏ được hình thành do nội lực (quá trình măcma): đồng, chì, kẽm

Mỏ ngoại sinh: là những mỏ được hình thành do các quá trình ngoại lực (quá trình phong hoá, tích tụ...): than, đá vôi...

Câu 2: (3 điểm)

* Lớp vỏ khí được chia làm 3 tầng:

  • Tầng đối lưu
  • Tầng bình lưu
  • Tầng cao

Đặc điểm của tầng đối lưu:

  • Vị trí: từ 0 – 16 km
  • Không khí chuyển động theo chiều thẳng đứng
  • Là nơi sinh ra các hiện tương khí tượng như: mây mưa, sấm, chớp...
  • Nhiệt độ giảm dần theo độ cao (cứ lên cao 100 m nhiệt độ giảm 0,6oC)

Câu 3: (2 điểm)

Các dòng biển lại ảnh hưởng lớn đến khí hậu các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua:

  • Các dòng biển nóng: do tính chất nóng của mình làm cho nhiệt độ tăng lên lượng mưa tăng thêm.
  • Các dòng biển lạnh: làm cho nhiệt độ giảm nước bốc hơi không được lượng mưa giảm đi.

Câu 4: (3 điểm)

Tổng lượng mưa trong năm = 18 + 14 + 16 + 35 + 110 + 160 + 150 + 145 + 158 + 140 + 55 + 25 = 1026 mm

Tổng lượng mưa các tháng mùa mưa (T5-T10) = 110 + 160 + 150 + 145 + 158 +140 = 863 mm

Tổng lượng mưa các tháng mùa khô (T11- T4) = 55 + 25 + 18 + 14 + 16 + 35 = 163 mm

Đánh giá bài viết
36 3.362
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Địa Xem thêm