Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường PTDTBT THCS Viễn Sơn, Văn Yên năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường PTDTBT THCS Viễn Sơn, Văn Yên năm 2015 - 2016 có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 9 nhằm học tốt môn Lịch sử, ôn tập lại kiến thức và tự luyện tập nhằm đạt điểm cao trong các bài thi giữa kì, thi cuối kì, ôn thi vào lớp 10. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 phòng GD&ĐT Hoài Nhơn, Bình Định năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 9 trường THCS Đình Xuyên, Gia Lâm năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Bình Châu, Bình Sơn năm 2014 - 2015

PHÒNG GD&ĐT VĂN YÊN
TRƯỜNG PTDTBT THCS VIỄN SƠN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - LỚP 9
NĂM HỌC: 2015 - 2016
Môn: LỊCH SỬ
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ở đâu?

A. Nhà hát lớn Hà Nội

B. Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)

C. Khu Đấu xảo Hà Nội

D. Ngọ Môn (Huế)

Câu 2. Phong trào "Đồng Khởi" (1959-1960) diễn ra tiêu biểu ở:

A. Bến Tre B. Ninh Thuận

C. Quảng Ngãi D. Bình Định

Câu 3. Chiến thắng khẳng định khả năng quân dân miền Nam có thể đánh bại hoàn toàn chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ?

A. Chiến thắng Bình Giã B. Chiến thắng Ấp Bắc

C. Chiến thắng Vạn Tường D. Chiến thắng hai mùa khô

Câu 4. Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời?

A. Ngày 2-6-1969 C. Ngày 6-6-1969

B. Ngày 6-2-1969 D. Ngày 19-9-1969

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Vì sao Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

Câu 2. (4 điểm) Em hãy cho biết nguyên nhân thắng lợi và phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước?

Câu 3. (1 điểm) Công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1975 đến nay, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái đã gặp phải những khó khăn gì?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Mỗi ý chọn đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4
Đáp án B A C C

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: * Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam vì:

 • Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. (0,5đ)
 • Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. (0,5đ)
 • Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam. (0,5đ)
 • Chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng... (0,5đ)
 • Từ đây cách mạng Việt Nam đã thật sự trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. (0,5đ)
 • Là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu, quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam. (0,5đ)

Câu 2:

* Ý nghĩa lịch sử:

Trong nước:

 • Đã kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mĩ cứu nước và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc. Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, hoàn thành thống nhất đất nước.
 • Mở ra kỉ nguyên mới cho lịch sử dân tộc: kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thế giới: Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc.

* Nguyên nhân thắng lợi:

 • Do có sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng,với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo...
 • Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm. Do hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh.
 • Sự đoàn kết chiến đấu giúp đỡ nhau của ba nước Đông Dương; sự ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ trên thế giới, nhất là của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 3: * Những khó khăn mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái đã gặp phải trong công cuộc đổi mới đất nước là:

 • Yên Bái còn là một tỉnh nghèo. Trình độ dân trí chung còn thấp. (0,5đ)
 • Đời sống của nhân dân ở các huyện vùng cao, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn... (0,5đ)
Đánh giá bài viết
1 1.776
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Lịch Sử

Xem thêm