Đề thi học sinh giỏi môn Toán, Tiếng Việt lớp 3 trường tiểu học Nghĩa Hiệp

Đề thi học sinh giỏi môn Toán, Tiếng Việt lớp 3

Đề thi học sinh giỏi môn Toán Tiếng Việt lớp 3 trường tiểu học Nghĩa Hiệp năm 2011 - 2012 Có đáp án là đề thi môn Toán lớp 3 và Tiếng Việt lớp 3 để chọn học sinh giỏi hay, có đáp án dành cho các em tham khảo, luyện đề, rèn luyện tư duy cũng như học tập tốt chuẩn bị cho các kì thi quan trọng sắp tới. Mời các em học sinh và thầy cô tham khảo.

15 đề ôn thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 3

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2013 - 2014 trường Tiểu học số 2 Sơn Thành Đông, Phú Yên

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 3

Môn thi: Tiếng Việt

Trường TH Nghĩa Hiệp

Họ và tên:....................

Lớp:.........SBD:..........

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
Năm học: 2011 – 2012

Môn: Tiếng Việt – Lớp 3
Ngày thi:...../5/2012

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5điểm) Hãy khoanh vào ý em cho là đúng

Câu 1: Những câu nào dưới đây được đặt theo mẫu câu: Ai thế nào?

A. Em đang cặm cụi làm bài.
B. Bạn Lan là lớp trưởng lớp 3A.
C. Anh Kim Đồng thông minh và nhanh nhẹn.

Câu 2. Cho câu: "Trên cành cây, chú chim sâu đang chăm chỉ bắt sâu."

Bộ phận gạch chân trả lời câu hỏi nào?

A. Ở đâu? B. Khi nào? C. Vì sao?

Câu 3. Dòng nào sau đây là những từ chỉ đặc điểm?

A. xanh ngắt, đồng lúa, hiền lành, hung ác.
B. xanh ngắt, hiền lành, hung ác, ăn uống.
C. xanh ngắt, hiền lành, chăm chỉ, thông minh.

Câu 4. Cho câu: "Bạn Lan lớp em là một học sinh giỏi." Thuộc mẫu câu nào?

A. Ai là gì? B. Ai thế nào? C. Ai làm gì?

Câu 5: Dòng nào sau đây có từ viết sai chính tả ?

A. sản xuất, thủy triều, huýt sáo.
B. bánh rán, triều chuộng, lấp lánh.
C. lạnh lùng, nặng nề, con gián.

II/ PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1 (4 điểm): Tìm các từ chỉ đặc điểm, sự vật trong khổ thơ:

Cây bầu hoa trắng
Cây mướp hoa vàng
Tim tím hoa xoan
Đỏ tươi râm bụt.

Các từ chỉ sự vật là:

Các từ chỉ đặc điểm là:

Câu 2 (2 điểm) Trong bài thơ: "Tre Việt Nam" của nhà thơ Nguyễn Duy có viết :

"Bão bùng thân bọc lấy thân
Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm
Thương nhau tre không ở riêng
Lũy thành từ đó mà nên hỡi người."

Những từ nào trong đoạn thơ cho biết tre được nhân hóa?

Câu 3. (2 điểm) Ghi dấu phẩy vào vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:

"Miền Nam là máu của máu Việt Nam thịt của thịt Việt Nam sông có thể cạn núi có thể mòn song chân lí đó không bao giờ thay đổi! ".

(Hồ Chí Minh)

Câu 4. (7 điểm) Tập làm văn

Có một lần em đã mắc khuyết điểm. Bố mẹ biết nhưng không trách mắng để em tự nhận lỗi và sửa chữa. Hãy kể lại câu chuyện đó và nêu cảm nghĩ của mình.

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 3

Môn thi: Toán


Trường TH Nghĩa Hiệp

Họ và tên:....................

Lớp:.........SBD:..........

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
Năm học: 2011 – 2012

Môn: Toán – Lớp 3
Ngày thi:...../5/2012

I/ Trắc nghiệm (3 điểm ): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. 3km 2hm =....... m, số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 32 B. 320 C. 3200 D. 3002

Câu 2. Số tháng có 31 ngày trong 1 năm là:

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

Câu 3. Ngày 26 tháng 3 năm nay là thứ sáu, ngày 2 tháng 4 năm nay là:

A. Thứ hai B. Thứ tư C. Thứ sáu D. Chủ nhật

Câu 4. 3 ngày 12 giờ = ...... giờ, số cần điền vào chỗ chấm là :

A. 84 B. 72 C. 60 D. 15

Câu 5. Tìm x biết; x : 6 = 15 (dư 1)

A. x = 90 B. x = 91 C. x = 89 D. x = 27

Câu 6. Cho dãy số: 1; 3; 5 ; 7; 9 ; ............. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 10 B. 11 C. 14 D. 12

II/ Tự luận: (7 điểm). Trình bày bài giải các bài toán sau:

Câu 1. (1 điểm) Tính nhanh:

a/ 24 + 42 + 38 + 58 + 76 + 62

b/ 5465 + 5782 - 465 - 782

Câu 2. (1.5 điểm) Viết các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 36 thì phải dùng bao nhiêu chữ số?

Câu 3. (2 điểm) Một hình chữ nhật có chu vi gấp 8 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật, biết chu vi hình đó là 48 cm.

Câu 4. (1điểm) Tìm một số, biết rằng số đó nhân với 8 thì bằng 913 cộng với 175.

Câu 5. (1,5 điểm) Có một thùng dầu chứa 56 lít, lần thứ nhất người ta lấy ra số lít dầu, lần thứ hai lấy ra số lít dầu còn lại. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu?

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán, Tiếng Việt lớp 3

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3

I/ Phần trắc nghiệm (5điểm). Khoanh đúng mỗi ý cho 1 điểm.

Câu 1 (1điểm) Khoanh vào ý C.

Câu 2 (1điểm) Khoanh vào ý A.

Câu 3 (1điểm) Khoanh vào ý C.

Câu 4 (1điểm) Khoanh vào ý A.

Câu 5 ( 1điểm) Khoanh vào ý B.

II/Phần tự luận

Câu 1 (4 điểm) Tìm đúng mỗi từ được 0,5 điểm

Các từ chỉ đặc điểm là: trắng, vàng, tim tím,đỏ tươi. -

Các từ chỉ sự vật là: Cây bầu, cây mướp, hoa xoan, râm bụt.

Câu 2 (2 điểm) Tìm đúng mỗi từ được 0,4 điểm

Từ ngữ trong đoạn thơ cho biết tre được nhân hóa là: thân bọc lấy thân, tay ôm, tay níu, thương nhau, không ở riêng.

Câu 3 (2 điểm): Điền đúng mỗi dấu phẩy được 0,5 điểm

“Miền Nam là máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí đó không bao giờ thay đổi! ”.

(Hồ Chí Minh)

Câu 4 (7điểm) Tập làm văn

Kể lại câu chuyện với đầy đủ các ý sau:

Em đã mắc khuyết điểm gì?

Khi biết chuyện, thái độ của bố mẹ em ra sao?

Em có suy nghĩ gì trước thái độ của bố mẹ và tự hứa với bố mẹ, bản thân ra sao?

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 3

I/ Phần trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh đúng mỗi câu cho 0,5 điểm.

CâuCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
Đáp án đúngCCCABB

II/ Phần tự luận. (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm)

a/ 24+42 + 38 + 58 + 76 + 62 = (24+76) + (42+58) + (38+62) = 100+100+100 = 300

b/ 5465 + 5782 - 465 - 782 = (5465-465) + (5782-782) = 5000 + 5000 = 10000

Câu 2 (1,5điểm) Bài giải

Từ 1 đến 9 có 9 số, mỗi số có 1 chữ số nên ta có:

1 x 9 = 9 (chữ số)

Từ 10 đến 36 có 27 số, mỗi số có 2 chữ số nên ta có:

2 x 27 = 54 (chữ số)

Vậy viết các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 36 thì phải dùng số chữ số là:

9 + 54 = 63 (chữ số)

Đáp số : 63 chữ số

Câu 3 (2 điểm) Bài giải

Chiều rộng hình chữ nhật là:

48 : 8= 6 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

48 : 2= 24 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

24-6=18 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

18x6=108 (cm²)

Đáp số: 108 cm²

Câu 4 (1 điểm) Bài giải

Gọi số phải tìm là y (y > 0)

Ta có:

y × 8 = 913 + 175
y × 8 = 1088
y = 1088 : 8
y = 136

Vậy số cần tìm là: 136

Thử lại: 136 x 8 = 913+175 =1088

Câu 5 (1,5 điểm)

Bài giải

Lần thứ nhất người ta lấy ra số lít dầu là:

56 : 4=14 (lít)

Số lít dầu còn lại sau khi lấy lần thứ nhất là:

56-14=42 (lít)

Lần thứ hai lấy ra số lít dầu là: 42 : 3= 14 (lít)

Trong thùng còn lại số lít dầu là: 56- (14+14) =28 (lít)

Đáp số: 28 lít

Đánh giá bài viết
1 707
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 3 Xem thêm