Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 9 Sở GD&ĐT Hà Nội năm học 2016 - 2017

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 9

Mời các em cùng tham khảo Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 9 Sở GD&ĐT Hà Nội năm học 2016 - 2017. VnDoc đã thu thập và tổng hợp nhằm giúp các em học sinh ôn thi học kỳ đạt kết quả tốt. Sau đây mời các em làm bài.

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán: Đường thẳng - Hàm số bậc nhất

Đề cương ôn thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2015 -2016

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NỘI
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 9
Năm học 2016 – 2017
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian phát đề)

Bài I. (2,0 điểm)

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 9

1. Rút gọn A.

2. Tìm x để A < 0.

3. Tìm các giá trị nguyên của x để A là số nguyên.

Bài II. (2,0 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Hai công nhân cùng sơn cửa cho một công trình trong 4 ngày thì xong công việc. Nếu người thứ nhất làm một mình trong 9 ngày rồi người thứ hai làm tiếp trong 1 ngày nữa thì xong công việc. Hỏi mỗi người làm một mình thì sau bao lâu thì xong công việc?

Bài III. (2,0 điểm)

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 9

Bài IV. (3,5 điểm)

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O; R). Hai đường cao AD và BE (D € BC, E € AC) của tam giác ABC lần lượt cắt đường tròn (O) tại các điểm thứ hai là M và N.

1. Chứng minh rằng bốn điểm A, E, D, B cùng nằm trên một đường tròn. Xác định tâm I của đường
tròn đó.

2. Chứng minh rằng MN song song DE.

3. Cho (O) và một dây AB cố định. Chứng minh rằng độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác CDE luôn không đổi khi điểm C di động trên cung AB lớn.

4. Tìm vị trí điểm C trên cung lớn AB cố định để diện tích tam giác CDE đạt giá trị lớn nhất.

Bài V. (0,5 điểm)

Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn 0 ≤ a ≤ b ≤ c ≤1.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức Q = a2 (b - c) + b2 (c - b) + c2 (1 - c)

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 9

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 9

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 9

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 9

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 9

Đánh giá bài viết
8 9.299
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 9 Xem thêm