Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Địa lý trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Địa lý trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương có đáp án kèm theo giúp các bạn học sinh làm quen với các dạng đề, cách làm bài trong kì thi THPT Quốc gia 2015, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào bài làm. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Lịch Sử trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

Đề thi thử Quốc gia môn Địa

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015
MÔN THI: ĐỊA LÝ
(Thời gian làm bài: 180 phút)

Câu 1 (2,0 điểm)

  1. Đặc điểm thiên nhiên nhiều đồi núi có những thuận lợi và khó khăn như thế nào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam?
  2. Cơ cấu dân số trẻ có ảnh hưởng gì đến sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta?

Câu 2 (3,0 điểm)

  1. Phân tích một số đặc điểm của vùng nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ.
  2. Tại sao việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến là một trong những phương hướng lớn trong chiến lược phát triển nông nghiệp của nước ta?

Câu 3 (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu dưới đây:

Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành của nước ta
(đơn vị: tỉ đồng)

Năm

Tổng số

Chia ra

Trồng trọt

Chăn nuôi

Dịch vụ

1990

20 666,5

16 393,5

3 701,0

572,0

1995

85 507,6

66 793,8

16 168,2

2 545,6

2000

129 142,0

101 043,7

24 960,2

3 136,6

2005

183 342,4

134 754,5

45 225,6

3 362,3

2010

540 162,8

396 733,6

135 137,2

8 292,0

  1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta.
  2. Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch đó.

Câu 4 (2,0 điểm)

  1. Nêu các bộ phận hợp thành vùng biển nước ta.
  2. Kể tên các đảo và quần đảo lớn ở nước ta.
  3. Nêu ý nghĩa kinh tế và quốc phòng của các đảo và quần đảo lớn ở nước ta.
Đánh giá bài viết
1 717
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối C Xem thêm