Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử trường Đội Cấn, Vĩnh Phúc lần 1 có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Sử

Đề thi thử THPT 2021 môn Lịch sử trường THPT Đội Cấn, Vĩnh Phúc lần 1 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia được giới thiệu trên VnDoc bao gồm nhiều đề thi khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT ĐỘI CẤN

 

ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 1

NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN: LỊCH SỬ

Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề

Câu 1 (NB): Trong phong trào yêu nước những năm đầu thế kỉ XX, Phan Bội Châu chủ trương chống Pháp theo xu hướng

A. cải cách.

B. bạo động.

C. ôn hòa.

D. hợp tác.

Câu 2 (NB): Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á trở thành thuộc địa của

A. phát xít Nhật.

B. đế quốc Mĩ.

C. thực dân Pháp.

D. đế quốc Anh.

Câu 3 (TH): Yếu tố khách quan dẫn tới sự ra đời của tổ chức ASEAN là

A. nhu cầu giúp đỡ nhau giải để quyết khó khăn và phát triển.

B. sự gần gũi về địa lí, tương đồng về lịch sử, kinh tế, văn hóa.

C. sự xuất hiện của các tổ chức hợp tác khu vực trên thế giới.

D. có chung mục tiêu chống lại chiến lược toàn cầu của Mĩ.

Câu 4 (NB): Chiến lược phát triển kinh tế mà nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đều tiến hành thời kì đầu sau khi giành độc lập là gì?

A. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.

B. Công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo.

C. Công nghiệp hóa lấy nhập khẩu làm chủ đạo.

D. Công nghiệp hóa thay thế xuất khẩu.

Câu 5 (NB): Quốc gia nào sau đây tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa vào năm 1959?

A. Cuba.

B. Ấn Độ.

C. Trung Quốc.

D. Ai Cập.

Câu 6 (TH): Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu (từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000), Mĩ đã đạt được kết quả nào dưới đây?

A. Duy trì được vị trí cường quốc số một thế giới trên tất cả các lĩnh vực.

B. Duy trì được sự tồn tại và hoạt động của tất cả các tổ chức quân sự.

C. Làm các nước tư bản phương Tây đều lệ thuộc và liên minh chặt chẽ với Mĩ.

D. Làm chậm quá trình giành thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc.

Câu 7 (VDC): Sự kiện có tính đột phá làm xói mòn trật tự hai cực Ianta là

A. thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam (1954).

B. cách mạng Cuba lật đổ được chế độ độc tài Batixta (1959).

C. ba nước Inđônêxia, Việt Nam, Lào tuyên bố độc lập (1945).

D. cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc thành công (1949).

Câu 8 (VD): Yếu tố nào tác động tích cực đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống.

B. Trật tự hai cực Ianta hình thành.

C. Mĩ đề ra chiến lược toàn cầu.

D. Chủ nghĩa thực dân bị tiêu diệt.

Câu 9 (TH): Từ cuối những năm 70 của TK XX đến những năm 90 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ tồn tại dưới hình thức nào?

A. Chủ nghĩa đế quốc.

B. Chủ nghĩa khủng bố.

C. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

D. Chủ nghĩa phi thực dân.

Câu 10 (NB): Theo quyết định của Hội nghị Pốtxđam, lực lượng nào với danh nghĩa Đồng minh vào nước ta làm nhiệm vụ giải quyết phát xít Nhật từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam?

A. Thực dân Pháp.

B. Trung Hoa Dân quốc.

C. Đế quốc Mĩ.

D. Thực dân Anh.

Câu 11 (TH): Khó khăn cơ bản của kinh tế Mĩ trong thập niên 80 của thế kỉ XX là

A. sự cạnh tranh ráo riết của Tây Âu, Nhật Bản.

B. phong trào công nhân phát triển mạnh.

C. thất bại trong chiến tranh xâm lược Việt Nam.

D. các ngành công nghiệp then chốt suy thoái.

Câu 12 (VD): Tư tưởng nào ngày càng mất vai trò chi phối trong phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX?

A. Dân sinh dân chủ.

B. Trung quân, ái quốc.

C. Độc lập, tự do.

D. Vì nước, vì dân.

Câu 13 (NB): Trịnh Văn Cấn (Đội Cấn) là người lãnh đạo

A. phong trào công nhân trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918).

B. khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 - 1892).

C. phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908).

D. khởi nghĩa binh lính Thái Nguyên (1917).

Câu 14 (NB): Vào năm 1974, sự kiện gì chứng tỏ Ấn Độ có bước phát triển nhanh chóng trên lĩnh vực khoa học - kĩ thuật?

A. Ấn Độ có 7 vệ tinh nhân tạo đang hoạt động trong vũ trụ.

B. Ấn Độ trở thành cường quốc công nghệ phần mềm.

C. Ấn Độ phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo Trái Đất.

D. Ấn Độ thử thành công bom nguyên tử.

Câu 15 (TH): Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh chủ yếu diễn ra dưới hình thức nào?

A. Đấu tranh chính trị.

B. Bãi công của công nhân.

C. Đấu tranh vũ trang.

D. Đấu tranh nghị trường.

Câu 16 (NB): Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào ở khu vực Đông Bắc Á bị chia cắt thành hai quốc gia độc lập?

A. Trung Quốc.

B. Nhật Bản.

C. Triều Tiên.

D. Đài Loan.

Câu 17 (NB): Cuối thế kỉ XIX, trước nguy cơ xâm lược của các nước tư bản phương Tây, triều đình nhà Nguyễn đã thi hành chính sách nào?

A. Tự do tôn giáo.

B. Bế quan tỏa cảng.

C. Cải cách văn hóa.

D. Cải cách, mở cửa.

Câu 18 (NB): Trong quá trình hoạt động, sự khởi sắc của tổ chức ASEAN được đánh dấu bằng sự kiện

A. Campuchia ra nhập ASEAN năm 1999.

B. kí bản Hiến chương ASEAN tháng 11 - 2007.

C. kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác tháng 2 - 1976.

D. Việt Nam ra nhập ASEAN năm 1995.

Câu 19 (NB): Tư tưởng duy tân của Phan Châu Trinh đầu thế kỉ XX khi đi vào quần chúng đã biến thành cuộc đấu tranh quyết liệt, tiêu biểu là

A. cuộc vận động cải cách trang phục và lối sống.

B. vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội.

C. phong trào chống thuế ở Trung Kì.

D. khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên.

Câu 20 (VDC): Từ sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu, cần rút ra bài học chủ yếu nào cho công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay?

A. Duy trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

B. Thực hiện chính sách thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài.

C. Xây dựng nền kinh tế thị trường TBCN để phát triển nền kinh tế.

D. Tập trung cải cách hệ thống chính trị và đổi mới tư tưởng.

Câu 21 (NB): Vì sao tháng 8-1908, chính phủ Nhật trục xuất toàn bộ lưu học sinh Việt Nam?

A. Nhật Bản câu kết với thực dân Pháp ở Đông Dương.

B. Các trường Nhật Bản không đủ sức tiếp nhận học sinh Việt Nam.

C. Nhân dân Nhật tẩy chay phong trào Đông Du.

D. Nhật Bản có mâu thuẫn với Việt Nam từ trước.

Câu 22 (VD): Sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế?

A. Chủ nghĩa xã hội bị suy giảm thế mạnh.

B. Trật tự đơn cực được xác lập.

C. Trật tự hai cực Ianta sụp đổ.

D. Mĩ thực hiện được tham vọng làm bá chủ thế giới.

Câu 23 (NB): Chiêu bài Mĩ sử dụng để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác trong Chiến lược “Cam kết và mở rộng” là

A. ủng hộ độc lập dân tộc.

B. chống chủ nghĩa li khai.

C. tự do tín ngưỡng.

D. thúc đẩy dân chủ.

Câu 24 (TH): Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, ở Đông Nam Á, những nước nào sau đây có giai đoạn phải tiến hành kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân mới?

A. Mã Lai, Xingapo.

B. Inđônêxia, Miến Điện.

C. Đông Timo, Thái Lan.

D. Việt Nam, Lào.

Câu 25 (VD): Tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU) có điểm giống nhau là

A. có thể chế chính trị giống nhau giữa các nước.

B. luôn phát triển, biến đổi để thích nghi với hoàn cảnh.

C. hợp tác giữa các nước trong khu vực dựa trên “ba trụ cột”.

D. các nước thành viên có cùng trình độ phát triển kinh tế.

Câu 26 (NB): Hai sự kiện nào sau đây xảy ra đồng thời trong một năm và có nghĩa quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nhật?

A. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và Trung Quốc.

B. Thiết lập quan hệ ngoại giao với ASEAN và EU.

C. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Mĩ và Tây Âu.

D. Bình thường hóa quan hệ với Liên Xô và gia nhập Liên hợp quốc.

Câu 27 (NB): Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) của thực dân Pháp ở Việt Nam đã dẫn đến sự ra đời của giai cấp

A. Nông nhân.

B. Công nhân.

C. Tiểu tư sản.

D. Tư sản.

Câu 28 (NB): Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là

A. tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất- kĩ thuật cho CNXH.

B. khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh.

C. thành lập và phát triển Hội đồng tương trợ kinh tế.

D. củng cố, hoàn thiện hệ thống chính trị của chủ nghĩa xã hội.

Câu 29 (NB): Trong quan hệ đối ngoại hiện nay, quốc gia nào ở Tây Âu còn duy trì liên minh chặt chẽ với Mĩ

A. Đức.

B. Anh.

C. Pháp.

D. Italia.

Câu 30 (NB): Sự kiện nào đánh dấu thực dân Pháp hoàn thành cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam?

A. Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng năm 1858.

B. Sau khi Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt kí kết năm (1883- 1884).

C. Sau khi Pháp đánh chiếm Hà Nội lần thứ hai năm (1882- 1883).

D. Sau khi Pháp đánh chiếm kinh thành Huế năm 1883.

Câu 31 (VD): Tổ chức Liên hợp quốc có điểm gì khác với Hội Quốc liên?

A. Chỉ bảo vệ lợi ích của các nước lớn.

B. Không có lực lượng quân đội bảo vệ.

C. Không có tính toàn diện, toàn cầu.

D. Đại diện cho các dân tộc ở tất cả các châu lục.

Câu 32 (VDC): Việc Liên Xô là một trong năm nước Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có nghĩa như thế nào trong quan hệ quốc tế?

A. Khẳng định vai trò lãnh đạo tối cao của năm nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc.

B. Góp phần hạn chế sự thao túng của chủ nghĩa tư bản đối với tổ chức Liên hợp quốc.

C. Làm cho Liên hợp quốc giải quyết được mọi cuộc xung đột, tranh chấp trên thế giới.

D. Làm cho Liên hợp quốc mở rộng thêm thành viên, tổ chức chặt chẽ hơn.

Câu 33 (VD): Một trong những hệ quả từ chính sách cai trị của thực dân Anh còn tồn tại hiện nay ở Ấn Độ là gì?

A. Mâu thuẫn tôn giáo, sắc tộc.

B. Chia rẽ giữa các đảng phái chính trị.

C. Thiếu hụt các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

D. Sự du nhập của văn hoá phương Tây.

Câu 34 (NB): Yếu tố nào làm thay đổi chính sách đối nội đối ngoại của nước Mĩ khi bước sang thế kỉ XXI?

A. Xung đột sắc tộc tôn giáo.

B. Chủ nghĩa khủng bố.

C. Chủ nghĩa ly khai.

D. Sự suy thoái về kinh tế.

Câu 35 (TH): Trong các liên minh quân sự dưới đây, liên minh quân sự nào không phải do Mĩ lập nên?

A. NATO.

B. CENTO.

C. VÁCSAVA.

D. SEATO.

Câu 36 (NB): Nội dung nào phản ánh đúng về diện mạo nền kinh tế Mĩ trong suốt thập niên 90 của thế kỉ XX?

A. Tương đối ổn định, không có những đợt suy thoái và khủng hoảng.

B. Giảm sút, Mĩ không còn là trung tâm kinh tế - tài chính đứng đầu thế giới.

C. Tăng trưởng và phục hồi trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

D. Trải qua những đợt suy thoái ngắn nhưng kinh tế Mĩ vẫn đứng đầu thế giới.

Câu 37 (TH): Trong những năm 60 của thế kỉ XX, Mĩ đã sử dụng chiêu bài gì để lôi kéo các nước Mĩ Latinh chống lại ảnh hưởng của chủ nghĩa Cộng sản?

A. Đề xướng tư tưởng “Châu Mĩ của người châu Mĩ”.

B. Đề cao vấn đề dân chủ, dân quyền, tự do tín ngưỡng.

C. Thành lập tổ chức “Liên minh vì tiến bộ” ở Mĩ Latinh.

D. Đề xướng “Chính sách láng giềng thân thiện”.

Câu 38 (VDC): Khẩu hiệu chung của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là

A. “Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”.

B. “Một khu vực, một bản sắc, một cộng đồng”.

C. “Một tầm nhìn, một tương lai, một cộng đồng”.

D. “Một cộng đồng, một bản sắc, một trung tâm”.

Câu 39 (NB): Theo “Phương án Maobáttơn”, Ấn Độ đã bị chia cắt thành 2 nước là Ấn Độ và quốc gia nào sau đây?

A. Bănglađét.

B. Pakixtan.

C. Nepan.

D. Ápganixtan.

Câu 40 (NB): Trong những năm 90 của thế kỷ XX, chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu có sự điều chỉnh quan trọng do

A. Tình hình chính trị ở châu Âu bớt căng thẳng.

B. Pháp và Đức đã trở thành đồng minh thân cận của Mĩ.

C. Chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự hai cực Ianta tan rã.

D. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.

Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử trường Đội Cấn, Vĩnh Phúc lần 1

1-B

2-A

3-C

4-A

5-A

6-D

7-D

8-A

9-C

10-D

11-A

12-B

13-D

14-D

15-C

16-C

17-B

18-C

19-C

20-A

21-A

22-C

23-D

24-D

25-B

26-D

27-B

28-A

29-B

30-B

31-D

32-B

33-A

34-B

35-C

36-D

37-C

38-A

39-B

40-C

Mời các bạn xem lời giải chi tiết trong file tải về.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử trường Đội Cấn, Vĩnh Phúc lần 1 có đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 863
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm