Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 2

1
SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
( Đề có 6 trang )
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 2
NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài : 90 Phút
Họ tên :............................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1: Tập xác định của hàm số
1
3
1yx
là:
A.
0; .
B.
1; .
C. R D.
1; .
Câu 2: Cho a b lần lượt s hng th nht và th m của mt cp s cng công sai
0.d
Giá tr ca
bng
A.
2
log 5
B.
2
log 9
C. 3 D. 4
Câu 3: Nghim của phương trình
21
3 27
x
là:
A.
1
3
x
B.
C.
1
2
x
D.
3x
Câu 4: Cho hàm s
y f x
có bng biến thiên như sau:
x
-
0 2 +
'y
+ 0 - 0 +
y
3 +
-
1
Hàm s đã cho đt cực đại ti:
A.
3x
. B.
2x
. C.
1x
. D.
0x
.
Câu 5: Trong không gian vi h trc
, cho mt phng
: 2 0P x y z
. Véc tơ nào sau đây là
véc tơ pháp tuyến ca mt phng
P
?
A.
r
2;1;1u
. B.
r
1;1; 2u
. C.
r
1;1;2u
. D.
r
2;1;1u
.
Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nht vi
, 2 ,AB a AD a SA
vuông góc vi
đáy và SA = 3a. Thể tích khi chóp S.ABCD bng
A. 3
3
.a
B.
3
.a
C. 2
3
.a
D.
3
6.a
Câu 7: Giá tr đúng của
3
3
lim
3
x
x
x
là:
A.
0
. B.
1
. C.

. D. Không tồn tại.
Câu 8: Tim cn ngang của đồ th hàm s
5
1
y
x
là đường thẳng có phương trình:
A.
0.y
B.
1.x
C.
5.y
D.
0.x
Câu 9: Cho hình nón có bán kính đáy
2r
và độ dài đường sinh
3.l
Tính din tích xung quanh
xq
S
của hình nón đã cho.
A.
2.
xq
S 
B.
6 2.
xq
S 
C.
6.
xq
S 
D.
3 2.
xq
S 
Câu 10: Gi M, m lần lượt gtr ln nht giá tr nh nht ca m s
sinyx
. Khẳng định
Mã đề 911
2
nào dưới đây là đúng?
A. M = 3; m = 0. B. M = 3; m = 1. C. M = 2; m = 1. D. M = 1; m = -1.
Câu 11: Cho hàm s
fx
liên tc có đo hàm liên tục trên đoạn [0;1] và
 
1 0 2.ff
Tính tích phân
1
0
'I f x dx
A. I = 2 B. I = -1 C. I = 0 D. I = 1
Câu 12: Mt mt cu có din tích
16
thì bán kính mt cu bng
A.
4 2.
B.
22
C. 4 D. 2
Câu 13: Hàm s
cos3F x x
là nguyên hàm ca hàm s:
A.
3sin3f x x
B.
sin 3x
fx
x
C.
sin3f x x
D.
3sin3f x x
Câu 14: Tìm s nghim của phương trình
3
log 2 1 2.x 
A. 0. B. 2. C. 5. D. 1.
Câu 15: Cho



27
11
2; 9.f x dx f x dx
Giá tr ca
7
2
f x dx
là:
A. 11 B. 5 C. 3 D. 7
Câu 16: Có bao nhiêu s t nhiên có hai ch s mà hai ch s đều l?
A. 10 B. 25 C. 20 D. 30
Câu 17: Trong không gian vi h trc tọa độ
, cho các vectơ
1;1;0a 
r
,
1;1;0b
r
,
1;1;1c
r
. Chn khẳng định sai.
A.
3c
r
. B.
bc
r
r
. C.
ba
r
r
. D.
2a
r
.
Câu 18: Mt khi nón bán kính đáy
2r
và chiu cao
5h
. Tính th tích V ca khối nón đó
được kết qu là:
A.
45V 
B.
12V 
C.
45
3
V
D.
4V 
Câu 19: Trong không gian vi h trc
Oxyz
, cho vec-
2; 5;3a 
r
. Vec-
b
r
ngược hướng vi vec-
a
r
và có độ dài gp 3 lần độ dài vec-
a
r
. Khi đó tọa độ vec-
b
r
là:
A.
6; 15; 9b
r
. B.
6; 15;9b 
r
. C.
6;15;9b
r
. D.
6;15; 9b
r
.
Câu 20: Cho a là s thực dương. Mệnh đề nào dưới đây đúng
A.
3
22
log 3logaa
B.
3
22
1
log log
3
aa
C.
3
2
3
log log
2
aa
D.
3
2
log 3logaa
Câu 21: Hình bên là đồ th hàm s
'.y f x
Hi hàm s
y f x
đồng biến trên khoảng nào dưới
đây?
3
A.
2; .
B.
0;1
1; .
C.
0;1
. D.
1;2
.
Câu 22: Trong không gian vi h trc tọa độ
Oxyz
, cho
uuur r r r
3 17 2OA i j k
. Tọa độ của điểm
A
A.
3;17; 2A
. B.
3; 2;5A
. C.
3; 17;2A 
. D.
3;5; 2A
.
Câu 23: Cho hàm s
y f x
đồ th
đường cong như hình vẽ bên. Tìm s nghim ca
phương trình
1fx
A. 1. B. 2.
C. 4. D. 3.
Câu 24: Hàm s nào sau đây được gi là hàm s lũy thừa ?
A.
ln .yx
B.
3
yx
. C.
.
x
ye
D.
3.
x
y
Câu 25: Hình lăng trụ có 2020 đỉnh. Hỏi lăng trụ đó có bao nhiêu mặt bên?
A. 2019 B. 1010 C. 2018 D. 2020
Câu 26: T l tăng dân số hàng năm Việt Nam được duy trì mc 1,05%. Theo s liu ca Tng
Cc Thng Kê, dân s ca Việt Nam năm 2014 90.728.900 người. Vi tốc độ tăng dân số như thế
thì vào năm 2030, dân s ca Vit Nam là:
A. 198.049.810 người B. 107.232.574 người.
C. 108.358.516 người. D. 106.118.331 người.
Câu 27: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ diện tích tam giác ACD’ bng
2
3.a
Tính th
tích V ca hình lp phương.
A.
3
4 2 .Va
B.
3
2 2 .Va
C.
3
8.Va
D.
3
.Va
Câu 28: Xác đnh khong nghch biến ca hàm s
2 x
y x e
.
A. (
0, )
B. (-2,0) C.
( 1,0)
D.
( , 2)
Câu 29: Biết rng
2
1
ln , ,
e
x xdx ae b a b
Q. Tính a + b.
A. 0 B.
1
2
C.
1
4
D. 10
Câu 30: Gii bất phương trình sau
11
55
log 3 5 log 1xx

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 2 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm mang đến cho các em học sinh nguồn tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2021 sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 2, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 204
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm