Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Lê Hồng Phong, Hà Tĩnh lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Đây là: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Lê Hồng Phong, Hà Tĩnh lần 1. Qua việc tham khảo đề thi thử của trường Lê Hồng Phong, học sinh sẽ được làm quen với cấu trúc đề, rèn thêm khả năng làm bài tập Toán của mình, từ đó giúp ích cho học sinh trong quá trình luyện thi THPT Quốc gia. Chúc các bạn thành công!

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán - Thành phố Hà Nội (Có đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Đại học Vinh lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

1. D

2. B

3. D

4. A

5. A

6. A

7. C

8. A

9. A

10. C

11. D

12. C

13. D

14. B

15. B

16. B

17. C

18. D

19. C

20. B

21. B

22. B

23. B

24. A

25. A

26. C

27. D

28. D

29. D

30. C

31. B

32. D

33. B

34. C

35. D

36. A

37. C

38. D

39. D

40. B

Đánh giá bài viết
1 987
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán khối D Xem thêm