Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Tốt nghiệp THPT Quốc gia là kỳ thi hết sức quan trọng đối với các bạn học sinh. Để thuận lợi cho việc ôn tập, chúng tôi giới thiệu với các bạn: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh lần 1. Đề thi giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, rèn luyện và nâng cao trình độ, kiến thức về môn Toán. Chúc các bạn thi tốt!

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Đại học Vinh lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán - Thành phố Hà Nội (Có đáp án)

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Xuân Trường, Nam Định (Lần 1)

SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT HỒNG LĨNH
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

1. A

2. A

3. D

4. D

5. C

6. C

7. D

8. A

9. C

10. A

11. D

12. B

13. C

14. B

15. D

16. B

17. C

18. D

19. D

20. A

21. B

22. D

23. A

24. C

25. D

26. B

27. C

28. B

29. B

30. A

31. A

32. B

33. C

34. A

35. B

36. B

37. D

38. C

39. B

40. B

41. C

42. B

43. D

44. A

45. C

46. B

47. B

48. C

49. D

50. D

Đánh giá bài viết
1 518
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán khối D Xem thêm