Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Đại học Vinh lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Hãy rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm cho kỳ thi THPT Quốc gia chính thức bằng việc giải đề thi thử của các trường. VnDoc giới thiệu đến bạn: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Đại học Vinh lần 2. Đề thi giúp các bạn học sinh làm quen với dạng đề, nâng cao kiến thức và trình độ. Chúc các bạn thi tốt!

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán - Thành phố Hà Nội (Có đáp án)

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Xuân Trường, Nam Định (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình (Lần 2)

TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 LẦN 2

MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

1. A

11. B

21. A

31. A

41. D

2. C

12. D

22. D

32. B

42. D

3. B

13. D

23. A

33. C

43. C

4. B

14. C

24. C

34. B

44. B

5. D

15. D

25. C

35. C

45. A

6. D

16. A

26. C

36. A

46. C

7. A

17. D

27. A

37. D

47. A

8. B

18. B

28. A

38. D

48. C

9. A

19. B

29. D

39. B

49. C

10. A

20. B

30. A

40. C

50. B

Đánh giá bài viết
1 744
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán khối D Xem thêm