Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 4

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 2 có đáp án

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 2 năm 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kì 1 có đáp án bao gồm kiến thức tiếng Anh quan trọng trong Unit 1 - 5 SGK tiếng Anh lớp 2 i-Learn Smart Start giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose the odd one out.

1. A. threeB. sit downC. six
2. A. ballB. teddy bearC. family
3. A. WhoB. greenC. blue
4. A. rulerB. redC. purple
5. A. motherB. fatherC. Tom

II. Reorder.

1. are/ Who/ you/ ?/

___________________________

2. Where/ from/ you/ are/ ?

___________________________

3. Tom/ It's/ ./

___________________________

4. a/ Make/ line/ ./

___________________________

5. from/ She's/ Viet Nam/ ./

___________________________

III. Fill the blanks.

Sit/ Stand/ is/ from/ in/

1. Where _____ the ball?

2. She is _______ England.

3. _____ up!

4. It's ____ the box.

5. ______ down!

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - A; 5 - C;

II. Reorder.

1 - Who are you?

2 - Where are you from?

3 - It's Tom.

4 - Make a line.

5 - She's from Viet Nam.

III. Fill the blanks.

1 - is; 2 - from; 3 - Stand; 4 - in; 5 - Sit;

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 2 Sách i-Learn Smart Start có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 2 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
2 3.145
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm