Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3

Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh năm 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 có đáp án được biên tập bám sát chương trình Unit 1 - 5 SGK tiếng Anh 2 i-Learn Smart Start giúp các em ôn tập kiến thức tiếng Anh trọng tâm.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Fill the blanks. 

Open; Stand; Line; is; Where;

1. Make a _______.

2. _______ is it? - It is on the table.

3. ____ up!

4. Who ____ this? - This is father.

5. _____ your book, please.

II. Choose the correct word. 

1. A. RedB. RadC. Rer
2. A. DallB. DollC. Dolll
3. A. sit upB. Stand downC. stand up
4. A. WhereB. WhoreC. Whare
5. A. RullerB. RulerC. Raler

III. Choose the word which start with the following letter.

1. C

A. Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3B. Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3C. Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3

2. D

A. Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3B. Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3C. Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3

3. B

A. Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3B. Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3C. Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3

4. P

A. Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3B. Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3C. Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3

5. G

A. Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3B. Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3C. Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3

ĐÁP ÁN

I. Fill the blanks.

1 - line;

2 - Where;

3 - Stand;

4 - is;

5 - Open;

II. Choose the correct word.

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - A; 5 - B;

III. Choose the word which start with the following letter.

1 - C (car);

2 - B (door;

3 - C (ball);

4 - B (Plane);

5 - A (Green);

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh 2 học kì 1 Sách i-Learn Smart Start có file nghe và đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 2 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 4.263
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm