Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 15 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 15

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 15 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 15 năm 2016 - 2017

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 15 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1: Kết quả của phép tính

Đề thi violympic toán lớp 9

Câu 1.2: Tổng giá trị các nghiệm của phương trình: Đề thi violympic toán lớp 9là: .................

Câu 1.3: Giá trị của biểu thức:Đề thi violympic toán lớp 9 là: ..............

Câu 1.4: Cho biểu thức: Đề thi violympic toán lớp 9

M đạt giá trị lớn nhất khi x = ...........

Câu 1.5: Số nghiệm của phương trình:Đề thi violympic toán lớp 9 là ..........

Câu 1.6: Giá trị của biểu thức: Đề thi violympic toán lớp 9tại x = 3 là ............

Câu 1.7: Rút gọn biểu thức: Đề thi violympic toán lớp 9

Câu 1.8: Giá trị biểu thức:Đề thi violympic toán lớp 9 là ...............

Câu 1.9: Giá trị lớn nhất của biểu thức:Đề thi violympic toán lớp 9 là ............

Câu 1.10: Giá trị nhỏ nhất của A = I3x - 7I + I3x + 13I là ............

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 2.1: Đường tròn tâm O, bán kính R = 10cm có dây cung AB = 12cm. Khoảng cách từ dây cung AB đến tâm O là ............... cm.

Câu 2.2: Trên hệ trục tọa độ Oxy, đồ thị hàm số y = x + 1 và y = -x + 5 cắt nhau tại C và cắt Ox lần lượt tại A và B. Số đo góc CAB = ..........o.

Câu 2.3: Cho hình chữ nhật ABCD. Kẻ AH vuông góc với BD (H thuộc BD), biết HD = 3,6cm và HB = 6,4cm. Khi đó độ dài AH là .......... cm.

Câu 2.4: Cho tam giác ABC có độ dài 3 cạnh lần lượt là 3cm, 4cm, 5cm. Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là .......... cm.

Câu 2.5: Tập nghiệm của phương trình:Đề thi violympic toán lớp 9 là S = {..........}. Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"

Câu 2.6: Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 60km. Một xuồng máy đi xuôi dòng từ A đến B nghỉ 30 phút tại bến B rồi quay trở lại đi ngược dòng 25km để đến bến C. Thời gian kể từ lúc đi đến lúc quay trở lại đến bến C là hết tất cả 8 giờ. Biết rằng vận tốc nước chảy là 1km/h.

Câu 2.7: Để đường thẳng y = ax đi qua giao điểm của hai đường thẳng 2x - 3y = 8 và 7x - 5y = -5 thì giá trị của a là ............

Câu 2.8: Số cặp (xo; yo) nguyên thỏa mãn phương trình: 2x6 + y2 - 2x3y = 320 là ...............

Câu 2.9: Cho các số thực a, b, c thỏa mãn: a + b + c = 6 và 0 ≤ a, b, c ≤ 4. Giá trị lớn nhất của

P = a2 + b2 + c2 + ab + bc + ac là ................

Câu 2.10: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Đề thi violympic toán lớp 9

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 3.1: Cho hai hàm số y = x và y = 3x. Đường thẳng song song với trục Ox cắt Oy tại điểm có tung độ bằng 6 và cắt các đường thẳng y = x và y = 3x lần lượt tại A và B. Khi đó diện tích tam giác AOB là ......... (đvdt)

Câu 3.2: Cho hai hàm số y = -2x và y = 1/2 .x Qua điểm (0; 2) vẽ đường thẳng song song với trục Ox cắt hai đường thẳng y = 1/2 .x và y = -2x lần lượt tại C và D. Diện tích tam giác COD là ......... (đvdt)

Câu 3.3: Giá trị của biểu thức:Đề thi violympic toán lớp 9 khi x = 4 là ............

Câu 3.4: Cho tam giác ABc vuông tại A, có AB = 6cm, AC = 8cm. Số đo (làm tròn đến độ) của góc B là ..........o.

Câu 3.5: Cho biểu thức: Đề thi violympic toán lớp 9với (x > 0, x ≠ 4).

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 15

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1: 3

Câu 1.2: 5

Câu 1.3: 17

Câu 1.4: 0

Câu 1.5: 2

Câu 1.6: 2

Câu 1.7: 25

Câu 1.8: 10

Câu 1.9: 2

Câu 1.10: 20

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 2.1: 8

Câu 2.2: 45

Câu 2.3: 4,8

Câu 2.4: 2,5

Câu 2.5: 1; 2

Câu 2.6: 11

Câu 2.7: 1,2

Câu 2.8: 4

Câu 2.9: 28

Câu 2.10: 2

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 3.1: 12

Câu 3.2: 5

Câu 3.3: 24

Câu 3.4: 53

Câu 3.5: 25

Đánh giá bài viết
1 4.607
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm