Động từ khuyết thiếu

Động từ khuyết thiếu là 1 bộ phận đặc biệt trong tiếng anh và được sử dụng khá nhiều trong tiếng anh giao tiếp hàng ngày. Qua tài liệu này, VnDoc sẽ cung cấp cho các bạn 1 cái nhìn tổng quan về các động từ khuyết thiếu.

Modal Verbs – Động từ khuyết thiếu (+ V1)

1) CÁCH DÙNG 1: “MODAL VERBS + V1”

CÔNG DỤNG / nghĩa

VÍ DỤ

QUÁ KHỨ (NẾU CÓ)

CAN

Năng lực

I can ride a bike.

COULD

Xin/cho phép

Can I go out?

Yêu cầu, đề nghị

Can you help me?

COULD

Năng lực quá khứ

I could ride a bike when I was 6.

Gợi ý

You could ask him for help

Điều kiện 2,3

Yêu cầu, đề nghị

Could you say it again?

Xin/cho phép

Could I speak to John, please?

WILL

Sẽ chắc chắn xảy ra, hứa, đoán “I think,…”

I’ll be old one day.

WOULD

Thói quen hiện tại : “thường, sẽ”

When she is angry, she will go out for fresh air.

WOULD

Yêu cầu

Will you wait for me?

Đề nghị

I will help you.

Đều kiện 1

WON’T

“Không chịu, sẽ không” (hiện tại)

However hard you try to convince her, she won’t change her mind. (Cho dù bạn cố gắng thuyết phục cô ấy như thế nào, cô ấy cũng không chịu đổi ý định đâu)

WOULDN’T

Đánh giá bài viết
8 4.562
Sắp xếp theo

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Xem thêm