Bài giảng Nguyên lý Kế Toán

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
547 KB 17/07/2015 10:27:00 SA
Bài giảng Nguyên lý Kế Toán giúp các bạn hiểu và phân loại được các đối tượng kế toán. Ngoài ra, các bạn sẽ nắm được một số vấn đề cơ bản liên quan đến chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, luật kế toán,...Mời các bạn tham khảo và tải tài liệu miễn phí.
Xem thêm các thông tin về Bài giảng Nguyên lý Kế Toán

Giáo Án - Bài Giảng

Xem thêm