Lời bài hát Never Not Lauv

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Lời bài hát Never Not Lauv 147,4 KB 09/05/2020 9:12:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nằm trong playlist I met you when I was 18 của Lauv, bài hát Never Not mang nỗi buồn của chàng trai gửi gắm vào trong từng lời bài hát và từng giai điệu. Bài hát Never Not đã cover bởi BTS Jungkook và BTS V (TaeHyung).
Xem thêm các thông tin về Lời bài hát Never Not Lauv
Nhạc tiếng Anh Xem thêm