Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 2: Cộng, trừ đa thức

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán 7 bài 2: Cộng, trừ đa thức

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 2: Cộng, trừ đa thức với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Lời giải hay bài tập Toán 7 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo

Hoạt động 4 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Phần thảm cỏ bên trong sân vận động có các kích thước như hình vẽ (hai đầu là hai nửa hình tròn và ở giữa là một hình chữ nhật).

Đề bài

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 2: Cộng, trừ đa thức

Phần thảm cỏ bên trong sân vận động có các kích thước như hình vẽ (hai đầu là hai nửa hình tròn và ở giữa là một hình chữ nhật).

Hãy điền vào chỗ trống:

Chu vi đường biên sân cỏ là:…………………..

(Đây là đa thức bậc nhất theo hai biến a và r)

Diện tích của thảm cỏ là:……………………..

(Đây là đa thức bậc hai theo biến a và r)

Lời giải chi tiết

Chu vi đường biên sân cỏ là:

2(a+2r)+2.3,14r=2a+4r+6,28r=2a+10,28r

(Đây là đa thức bậc nhất theo hai biến a và r)

Diện tích của thảm cỏ là:

a.2r+3,14.r.r=2ar+3,14r^2

(Đây là đa thức bậc hai theo biến a và r)

Hoạt động 5 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Một mảnh vườn bao gồm một hình chữ nhật có độ dài cạnh là a, b và một hình vuông có độ dài cạnh là 4x. Bên trong mảnh vườn người ta đào một cái giếng hình trong có bán kính là x như hình bên.

Đề bài

Một mảnh vườn bao gồm một hình chữ nhật có độ dài cạnh là a, b và một hình vuông có độ dài cạnh là 4x. Bên trong mảnh vườn người ta đào một cái giếng hình trong có bán kính là x như hình bên.

Hãy điền vào chỗ trống:

Diện tích phần vườn hình chữ nhật:

S1 = ………………………………

Diện tích phần vườn hình vuông:

S2 = ………………………………

Diện tích miệng giếng:

S3 = ………………………………

Diện tích của mảnh vườn:

S1 + S2 = ………………………………

Diện tích phần mảnh vườn còn lại sau khi đào giếng:

S1 + S2 + S3 = ………………………………

Lời giải chi tiết

Diện tích phần vườn hình chữ nhật:

S1 = ab

Diện tích phần vườn hình vuông:

S2 = (4x)(4x) = 16x2

Diện tích miệng giếng:

S3 = 3,14.x.x = 3,14x2

Diện tích của mảnh vườn:

S1 + S2 = ab + 16x2

Diện tích phần mảnh vườn còn lại sau khi đào giếng:

S1 + S2 + S3 = ab + 16x2 – 3,14x2 = ab + 12,86x2

Thử tài bạn trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy thực hiện phép cộng hai đa thức sau:

Đề bài:

Hãy thực hiện phép cộng hai đa thức sau:

M = 5x - 2{y^2} + 3xy + 2N = 8{y^2} - 3xy + 9x - 10

Lời giải chi tiết

M + N

= (5x -2y2 + 3xy + 2) + (8y2 – 3xy + 9x -10)

= 5x -2y2 + 3xy + 2 + 8y2 – 3xy + 9x -10 (Bỏ dấu ngoặc)

= (5x + 9x) + (-2y2 + 8y2)+(3xy–3xy) + (2-10) (Nhóm các cặp hạng tử đồng dạng)

= 14x + 6y2 - 8

Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy thực hiện phép trừ hai đa thức sau:

Đề bài

Hãy thực hiện phép trừ hai đa thức sau:

A = - 5y + 4x{y^2} - 6xy + 2Q = 6x{y^2} - 2xy + 2x - 5

Lời giải chi tiết

A – B = (-5y + 4xy2 – 6xy + 2) – (6xy2 – 2xy + 2x -5)

= -5y + 4xy2 – 6xy + 2 – 6xy2 + 2xy - 2x +5 (Bỏ dấu ngoặc)

= -5y + (4xy2 - 6xy2) + (-6xy + 2xy) + (2 +5) -2x (Nhóm các cặp hạng tử đồng dạng)

= -5y - 2xy2 – 4xy + 7 – 2x

............................

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu Toán 7:

Ngoài Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 2: Cộng, trừ đa thức, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 7 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 7 này giúp các bạn học tập và rèn luyện tốt kĩ năng học bài và làm bài. Chúc các bạn ôn tập tốt

Đánh giá bài viết
1 90
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tài liệu dạy học Toán lớp 7 Xem thêm