Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 3: Đa thức một biến

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán 7 bài 3: Đa thức một biến

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 3: Đa thức một biến với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Lời giải hay bài tập Toán 7 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo

Thử tài bạn trang 71 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập a) Cho Hãy tính P(2), P(0) và P(-1).

Đề bài

a) Cho P = 5x2 – 2x + 3. Hãy tính P(2), P(0) và P(-1).

b) Tìm bậc của đa thức M = -4t4 – 5t2 + 2

Lời giải chi tiết

a) P(2) = 5.22 – 2.2 + 3 = 20 – 4 + 3 = 19

P(0) = 5.02 – 2.0 + 3 = 0 – 0 + 3 = 3

P(-1) = 5.(-1)2 – 2.(-1) + 3 = 5 + 2 + 3 =10

b) Bậc của đa thức M = -4t4 – 5t2 + 2 là 4

Hoạt động 6 trang 71 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Một người đi taxi phải trả 15000 đồng cho 1 km trong 10 km đầu tiên. Khi hành trình vượt quá 10 km thì sẽ trả 14000 đồng cho mỗi km tiếp theo. Hãy viết biểu thức diễn số tiền người đó phải trả khi đi x km (với x > 10 km và x là số nguyên).

Đề bài

Một người đi taxi phải trả 15000 đồng cho 1 km trong 10 km đầu tiên. Khi hành trình vượt quá 10 km thì sẽ trả 14000 đồng cho mỗi km tiếp theo. Hãy viết biểu thức diễn số tiền người đó phải trả khi đi x km (với x>10 km và x là số nguyên).

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 3: Đa thức một biến

Lời giải chi tiết

Số ki-lô-mét mà người đó phải trả 14000 đồng cho 1 ki-lô-mét là x -10 (km)

Vậy số tiền người đó phải trả là:

15000.10 + 14000(x -10).

Thử tài bạn trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập a) Hãy sắp xếp

a) Hãy sắp xếp A = 6{x^2} - 12{x^3} + 4x - 5{x^2} + {x^3} - 1 theo lũy thừa giảm của biến.

b) Hãy sắp xếp B = 3x + 11{x^2} - 10x + 2{x^4} - 2{x^2} theo lũy thừa tăng của biến.

Lời giải chi tiết

a) Thu gọn

\eqalign{ & A = 6{x^2} - 12{x^3} + 4x - 5{x^2} + {x^3} - 1 \cr & = (6{x^2} - 5{x^2}) + ( - 12{x^3} + {x^3}) + 4x - 1 = {x^2} - 11{x^3} + 4x - 1 \cr}

Sắp xếp A theo lũy thừa giảm của biến A = - 11{x^3} + {x^2} + 4x - 1

b) Thu gọn

\eqalign{ & B = 3x + 11{x^2} - 10x + 2{x^4} - 2{x^2} \cr & = (3x - 10x) + (11{x^2} - 2{x^2}) + 2{x^4} = - 7x + 9{x^2} + 2{x^4} \cr}

Sắp xếp B theo lũy thừa tăng của biến B = - 7x + 9{x^2} + 2{x^4}.

Thử tài bạn trang 72(2) Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tìm hệ số của lũy thừa bậc 2 và hệ số tự do của đa thức.

Đề bài

Tìm hệ số của lũy thừa bậc 2 và hệ số tự do của đa thức.

Q = - 3x + 4{x^4} + 7{x^3} - 2x + 6{x^4}

Lời giải chi tiết

Đa thức Q = - 3x + 4{x^4} + 7{x^3} - 2x + 6{x^4} có hệ số của lũy thừa bậc 2 là 0, hệ số tự do là 0.

Bạn nào đúng trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho đa thức

Cho đa thức P\left( x \right) = - {x^3} + 4{x^2} + 2

Minh nói P(x) có hệ số cao nhất là 4.

Bình thì cho rằng p(x) có hệ số cao nhất là -1. Bạn nào đúng? Vì sao?

Lời giải chi tiết

Bạn Bình đúng

Vì hệ số của lũy thừa có bậc cao nhất là -1, hệ số của lũy thừa có bậc cao nhất là hệ số cao nhất.

............................

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu Toán 7:

Ngoài Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 3: Đa thức một biến, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 7 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 7 này giúp các bạn học tập và rèn luyện tốt kĩ năng học bài và làm bài. Chúc các bạn ôn tập tốt

Đánh giá bài viết
1 95
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tài liệu dạy học Toán lớp 7 Xem thêm