Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 1: Đơn thức

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán 7 bài 1: Đơn thức

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 1: Đơn thức với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Lời giải hay bài tập Toán 7 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo

Hoạt động 1 trang 59 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho các biểu thức đại số:

Đề bài

Cho các biểu thức đại số:

2x + 1; {1 \over 5}x{y^2};

- {1 \over 5}xz{y^2}; 2 - 3y; 2x\left( { - 3y} \right)z.

Hãy sắp xếp chứng thành hai nhóm:

Nhóm 1: Những biểu thức có chứa phép cộng, phép trừ.

Nhóm 2: Các biểu thức còn lại.

Lời giải chi tiết

Nhóm 1: 2x + 1; 2 – 3y

Nhóm 2: {1 \over 2}x{y^2};\, - {1 \over 5}xz{y^2};\,2x( - 3y)z

Hoạt động 2 trang 59 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Điền vào ô trống thích hợp:

Đề bài

Điền vào ô trống thích hợp:

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 1: Đơn thức

Cả ba đơn thức 3{y^3}\left( {2{x^2}} \right)z ,2{y^3}\left( {3{x^2}z} \right)z\left( {6{x^2}{y^3}} \right) đều bằng 6{x^2}{y^3}z. Ta nói 6{x^2}{y^3}z là đơn thức thu gọn của ba đơn thức này với 6 là hệ số, {x^2}{y^3}z là phần biến.

Lời giải chi tiết

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 1: Đơn thức

Thử tài bạn trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Trong các đơn thức dưới đây, đơn thức nào là đơn thức thu gọn (hãy chỉ rõ phần hệ số và phần biến của các đơn thức thu gọn):

Đề bài:

Trong các đơn thức dưới đây, đơn thức nào là đơn thức thu gọn (hãy chỉ rõ phần hệ số và phần biến của các đơn thức thu gọn):

- {2 \over 5}{x^3}{z^4}; yxy ; 2 ; - {x^{12}}{z^5}.

Lời giải chi tiết

Các đơn thức thu gọn - {2 \over 5}{x^3}{z^4};2; - {x^{12}}{z^5}

Đơn thức thu gọn - {2 \over 5}{x^3}{z^4} có phần hệ số là - {2 \over 5} và phần biến số là x3z4

Đơn thức thu gọn –x12z5 có phần hệ số là -1 và phần biến số là x12z5

Thử tài bạn trang 60 (2) Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Thu gọn hai đơn thức sau:

Thu gọn hai đơn thức sau:

a) - 2z{x^3}{y^2}xy; b) 5y2xz{x^2}{y^3}.

Lời giải chi tiết

a) - 2z{x^3}{y^2}xy = - 2{x^4}{y^3}z

b) 5y2xz{x^2}{y^3} = 10{x^3}{y^4}

Hoạt động 3 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho đơn thức

Đề bài

Cho đơn thức 3{x^5}{y^8}z , hãy điền vào bảng sau:

Biến

x

y

z

Số mũ

Lời giải chi tiết

Biến

x

y

z

Số mũ

5

8

1

Thử tài bạn trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Điền vào ô trống thích hợp:

Đơn thức

3{x^4}z

0

2

- {1 \over 2}{x^5}y{z^9}

Bậc

Lời giải chi tiết

Đơn thức

3{x^4}z

0

2

- {1 \over 2}{x^5}y{z^9}

Bậc

5

Không có

0

15

Hoạt động 4 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập a) Nhân hai đơn thức

Đề bài

a) Nhân hai đơn thức 3{x^5}yz- 2{x^5}y{z^2}.

b) Viết đơn thức \left( { - 3{x^4}y} \right)\left( {xyz} \right)\left( {{z^7}{y^3}} \right)\left( { - 2} \right) thành đơn thức thu gọn.

Lời giải chi tiết

a) 3{x^5}yz( - 2{x^5}y{z^2}) = - (3.2)({x^5}.{x^5})(y.y)(z.{z^2})

b) \left( { - 3{x^4}y} \right)\left( {xyz} \right)\left( {{z^7}{y^3}} \right)\left( { - 2} \right) = \left[ {( - 3).( - 2)} \right]({x^4}.x)(y.y.{y^3})(z.{z^7}) = 6{x^5}{y^5}{z^8}

.............................

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu Toán 7:

Ngoài Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 1: Đơn thức, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 7 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 1 lớp 7 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 134
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tài liệu dạy học Toán lớp 7 Xem thêm