Giải bài tập Toán 11 chương 2 bài 5

Toán 11 - Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Mời bạn đọc tham khảo tài liệu Giải bài tập Toán 11 chương 2 bài 5, nội dung tài liệu được tổng hợp kèm theo lời giải chi tiết sẽ là nguồn thông tin hay để giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập.

Bài tập Toán 11 chương 2 bài 5

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học Bài 5 trang 73: Hình chiếu song song của một hình vuông có thể là hình bình hành được không?

Lời giải

Hình chiếu song song của một hình vuông có thể là hình bình hành

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học Bài 5 trang 73: Hình 2.67 có thế là hình chiếu song song của hình lục giác đều được không? Vì sao?

Giải bài tập Toán 11 chương 2 bài 5

Lời giải

Hình 2.67 không thể là hình chiếu song song của hình lục giác đều vì

Giải bài tập Toán 11 chương 2 bài 5

Lục giác đều ABCDEF có O là giao điểm các đường chéo

Ta có: AO // BC

Trên hình 2.67 không biểu diễn được điều đó

(Phép chiếu song song biến hai đường thằng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau)

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học Bài 5 trang 74: Trong các hình 2.68, hình nào biểu diễn cho hình lập phương?

Giải bài tập Toán 11 chương 2 bài 5

Lời giải

Hình a biểu diễn hình lập phương

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học Bài 5 trang 75: Các hình 2.69a, 2.69c, 2.69c là hình biểu diễn của tam giác nào?

Giải bài tập Toán 11 chương 2 bài 5

Lời giải

Hình 2.69a là hình biểu diễn của tam giác đều

Hình 2.69b là hình biểu diễn của tam giác cân

Hình 2.69c là hình biểu diễn của tam giác vuông

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học Bài 5 trang 75: Các hình 2.70a, 2.70b, 2.70c, 2.70d là hình biểu diễn của các hình bình hành nào (hình bình hành, hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật)?

Giải bài tập Toán 11 chương 2 bài 5

Lời giải

Hình 2.70a biểu diễn hình bình hành

Hình 2.70b biểu diễn hình vuông

Hình 2.70c biểu diễn hình thoi

Hình 2.70d biểu diễn hình chữ nhật

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học Bài 5 trang 75: Cho hai mặt phẳng (α) và (β) song song với nhau. Đường thẳng a cắt (α) và (β) lần lượt tại A và C. Đường thẳng b song song với a cắt (α) và (β) lần lượt tại B và D.

Hình 2.72 minh họa nội dung trên đúng hay sai?

Giải bài tập Toán 11 chương 2 bài 5

Lời giải

Sai vì

Ta có định lí 3 trang 67: cho hai mặt phẳng song song. Nếu một mặt phẳng cắt mặt phẳng này thì cũng cắt mặt phẳng kia và hai giao tuyến song song

Theo đề bài ta có: (α) // (β)

a//b nên A,B,C,D thuộc mặt phẳng

AB là giao tuyến của (α) và (ABDC)

CD là giao tuyến của (β) và (ABDC)

⇒ AB // CD (theo định lí)

Hình 2.72 không biểu diễn được AB // CD

-----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Toán 11 chương 2 bài 5. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 180
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 11 Xem thêm